تبیان، دستیار زندگی
شكایت و نحوه رسیدگی ماده 78 ـ اعلام نتایج رسیدگی به شكایت انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است . ماده 79 ـ شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل هفتم : شكایت و نحوه رسیدگی

ماده 78 ـ اعلام نتایج رسیدگی به شكایت انتخابات ریاست جمهوری از طریق رسانه های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است .

ماده 79 ـ شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند .

ماده 80 ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شكایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند .

تبصره 1 ـ كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .

تبصره 2 ـ شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاكی را داشته باشد .

تبصره 3 ـ در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .

تبصره 4 ـ طرح و بررسی شكایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .

تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .

ماده 81 ـ شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شكایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

ماده 82 ـ هیأت اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان ، انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید .

ماده 83 ـ وزیر كشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید