تبیان، دستیار زندگی
همانا پروردگار شما مهربان و رحیم است، آگاه باشید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع) از حضرت یوشع و دانیال


همانا پروردگار شما مهربان و رحیم است، آگاه باشید که بهترین بندگان خداوند پرهیزگارانی هستند که آرام زندگی میکنند.


سعد بن عبدالله در کتاب "فضل الدعا" از حضرت رضا(ع) روایت کرده که آن جناب فرمود:

یکی از اصحاب یک ورقه خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آورد، نبی اکرم دستور دادند مردم همگان در مسجد اجتماع کنند.

اخبار امام رضا(ع) از حضرت یوشع و دانیال

مسلمانان از زن و مرد در مسجد جمع شدند، حضرت رسول منبر رفتند و آن کتاب را برای مردم قرائت فرمودند.

ورقه نامبرده از کتاب یوشع بن نون بود که در آن نوشته بود: همانا پروردگار شما مهربان و رحیم است، آگاه باشید که بهترین بندگان خداوند پرهیزگارانی هستند که آرام زندگی میکنند، و بدترین بندگان آنهائی میباشند که مشار بالبنان و مشهور هستند. هر کسی دوست دارد که میزان او در روز قیامت نیکو سنجیده گردد، و نعمتهای پروردگار را سپاس گوید و حقوق خداوند را اداء کند در هر روزی بگوید:

"سبحان الله کما ینبغی لله، و الحمد لله کما ینبغی لله، و لا اله الا الله کما ینبغی لله، و لا حول و لا قوة الا بالله، و صلی الله علی محمد و علی أهل بیته النبی الامی و علی جمیع المرسلین و النبیین حتی یرضی الله"

پس از اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله از منبر فرود آمد، و مردم اصرار داشتند که پیغمبر دعا کند، رسول خدا اندکی صبر کرد و بار دیگر بالای منبر رفت و فرمود:

هر کسی دوست دارد ستایش او از ستایش مجاهدان بالاتر قرار گیرد این دعا را هر روز بخواند، و اگر چنانچه نیازمندی داشته باشد خداوند متعال حاجت او را برمی آورد، و اگر چنانچه دشمنی داشته باشد دشمنش مخذول و منکوب میگردد، و اگر قرضی داشته باشد وامش اداء میشود، و اگر اندوهگین باشد اندوهش از بین میرود، این سخنان آسمانها را شکافته و به لوح محفوظ میرسد.

اسحاق بن ابراهیم گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود: پادشاهی به دانیال گفت: دوست دارم فرزندی مانند تو داشتم. دانیال گفت: من چه مقامی در نزد تو دارم.

ملک گفت: بالاترین مقام را در نزد من داری.

گفت: هر گاه خواستی با همسرت نزدیکی کنی همت خود را در من مصروف دار.

امام فرمود: بعد از چندی فرزندی از آن ملک پدید آمد که از همگان به دانیال شبیه تر بود.


منبع: اخبار و آثار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی