تبیان، دستیار زندگی
از نعمتهائی که به آنها داده ام برای آنها بازگو کن، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع) از حضرت موسی


خداوند فرمود: از نعمتهائی که به آنها داده ام برای آنها بازگو کن، هنگامی که آنان مشاهده کردند همه خیرات در نزد من است، مرا دوست خواهند داشت.


ابونصر بزنطی گوید: حضور حضرت رضا علیه السلام عرض کردیم: اهل مصر معتقدند که مملکت آنها مقدس است.

امام رضا علیه السلام فرمود: چرا چنین باشد؟

اخبار امام رضا(ع) از حضرت موسی

گفتم: آنها خیال میکنند که از کوه آنها هفتاد هزار نفر بدون حساب و کتاب محشور میگردند و داخل بهشت میشوند.

فرمود:

مطلب چنین نیست، خداوند هنگامی که بر بنی اسرائیل غضب کرد که آنان را وارد مصر نمود، و هنگامی از آنها راضی شد که از مصر بیرون شدند.

خداوند متعال برای موسی علیه السلام وحی فرستاد، که استخوانهای حضرت یوسف علیه السلام را از مصر بیرون کنند، حضرت موسی علیه السلام محل قبر حضرت یوسف را جستجو کردند، او را نزدیک زن بیمار و کوری هدایت کردند.

موسی علیه السلام محل دفن یوسف را از او پرسید،

پیرزن گفت: با دو شرط حاضرم قبر حضرت یوسف را به شما نشان دهم،

نخست اینکه از خداوند بخواهد مرض او را شفا دهد و در بهشت او را در جا و مقام او جای دهد.

موسی علیه السلام پیشنهاد آن زن را بزرگ تلقی کرد، خداوند برای او وحی فرستاد از پیشنهاد او تعجب نکند، و خداوند حوائج او را برآورده میکند.

موسی به آن زن وعده کرد که در هنگام طلوع ماه حاجت او برآورده خواهد شد، موسی به اتفاق آن زن بدن یوسف را که در یک پارچه سفیدی بود، از رود نیل گرفتند.

حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرموده:

سرهای خود را با گل مصری نشوئید و از ظروف سفالی آن چیزی نخورید، زیرا این کار ایجاد ذلت میکند و غیرت را میبرد.

گفتیم: پیغمبر چنین فرموده؟

گفت: چنین است.

در حدیث دیگری آمده است که آن زن چهار شرط برای نشان دادن قبر حضرت یوسف مقرر کرد.

نخست اینکه پاهای او شفا پیدا کند.

دوم بینائی اش به وی بازگردد.

سوم جوانی به او عود کند.

چهارم در بهشت با موسی باشد.

پس از اینکه بدن یوسف را در میان صندوقی از مرمر پیدا کردند او را به شام آورده و در آن سرزمین دفن کردند، از این جهت اهل کتاب مردگان خود را به شام حمل میکنند.

ایوب بن نوح گوید: حضرت رضا علیه السلام از پدرانش از امیرالمۆمنین علیهم السلام روایت کرده که فرمود:

خداوند متعال به موسی بن عمران علیه السلام وحی فرستاد:

ای موسی مرا دوست بدار و مردم را هم با من دوست کن.

موسی گفت: خداوندا من تو را دوست دارم چگونه مردم را با تو دوست کنم.

فرمود: از نعمتهائی که به آنها داده ام برای آنها بازگو کن، هنگامی که آنان مشاهده کردند همه خیرات در نزد من است، مرا دوست خواهند داشت.

اخبار امام رضا(ع) از حضرت موسی

ابونصر بزنطی گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم، معنی آیه شریفه " ان ابی یدعوک لیجزیک أجر ما سقیت لنا"  آیا این همان است که موسی علیه السلام با او ازدواج کرد؟

فرمود: آری، وی هنگامی که گفت: "استأجره ان خیر من استأجرت القوی الامین"،  پدرش گفت: تو از کجا دانستی او قوی و امین است.

گفت:هنگامی که پیام تو را به او رسانیدم،  گفت: از پشت سرم حرکت کن و راه را به من نشان ده. من پشت سر او حرکت کردم و او کراهت داشت شکل و شمایل و یا هیکل مرا مشاهده کند.

هنگامی که موسی علیه السلام تصمیم گرفت از نزد شعیب بیرون گردد، شعیب گفت: داخل اطاق شوید و یکی از آن عصاها را بردارید تا در بیابان در مقابل درندگان از خود دفاع کنید. هنگامی که موسی وارد اتاق شد یکی از آن عصاها ناگهان در دست او قرار گرفت موسی از اتاق بیرون شد، چون چشم شعیب بر آن عصا افتاد گفت: عصای دیگر بردار.

حضرت موسی علیه السلام بار دیگر وارد اتاق شد و باز همان عصا در دستش قرار گرفت، پس از اینکه بیرون شد شعیب گفت: این همین عصا است که گفتم در جای خود قرار دهید و عصای دیگری بردارید.

موسی گفت: من سه بار این عصا را برگرداندم و او باز در دست من قرار گرفت.

در این هنگام شعیب گفت: بردارید. شعیب سالی یکبار موسی را ملاقات میکرد، هرگاه میخواست غذا بخورد موسی بالای سرش برای او نان خورد میکرد.


منبع: اخبار و آثار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی