تبیان، دستیار زندگی
اسحاق پیغمبر کمربندی داشت که انبیاء بزرگ آن را از همدیگر ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع‌) از حضرت یوسف


اگر این برادر ما اینک دزدی کرده برادر دیگر او نیز در چندی قبل مرتکب دزدی شد. یوسف آن سخن را در دل گرفت و چیزی نگفت.


اسماعیل بن همام گوید: حضرت رضا علیه السلام در تفسیر آیه فریضه " قالوا یسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها" فرمود:

اخبار امام رضا(ع) از حضرت یوسف

اسحاق پیغمبر کمربندی داشت که انبیاء بزرگ آن را از همدیگر ارث میبردند، کمربند مزبور در نزد عمه یوسف علیه السلام بود، و یوسف هم در نزد عمه اش زندگی میکرد و مورد علاقه و محبت عمه اش قرار داشت.

حضرت یعقوب برای خواهرش پیغام فرستاد که یوسف را نزد وی برگرداند، و بار دیگر به نزد او خواهد فرستاد.

عمه حضرت یوسف برای برادرش پیغام فرستاد که اجازه دهید یوسف امشب در نزد من بماند، و صبح او را نزد شما خواهم فرستاد.

امام علیه السلام فرمود: چون صبح شد کمربند را در کمر حضرت یوسف علیه السلام بست و پیراهنی نیز روی آن بر یوسف پوشانید و نزد پدرش فرستاد.

هنگامی که یوسف از نزد عمه اش بیرون شد او کمربند را از وی طلبید و گفت: تو آن را دزدیده ای!

در آن زمان هر کس چیزی را میدزدید دزد را به عنوان بنده و خدمتگزار در اختیار صاحب مال میگذاشتند.

در روایت دیگری وارد شده که برادران یوسف هنگامی که پیمانه ملک مصر از میان کیسه گندم خریداری شده آنها درآمد به یوسف گفتند:

اگر این برادر ما اینک دزدی کرده برادر دیگر او نیز در چندی قبل مرتکب دزدی شد. یوسف آن سخن را در دل گرفت و چیزی نگفت.


منبع: اخبار و آثار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی