تبیان، دستیار زندگی
اسماعیل همان کودك بردباری است که خداوند تولد او را به ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع) از حضرت اسماعیل


ای پدر به آن چه فرمان داده شدی اقدام کن و نگفت به آنچه دیده ای اقدام کن - و انشاءالله مرا از صابرین خواهی یافت.


سلیمان جعفری گوید: حضرت رضا(ع) فرمود:

آیا میدانید چرا حضرت اسماعیل(ع) را صادق الوعد گفتند.

گوید: عرض کردم، نمیدانم.

فرمود:

حضرت اسماعیل به مردی وعده داد، و مدت یک سال در مکان معینی نشست و انتظار او را کشید.
اخبار امام رضا(ع) از حضرت اسماعیل

حسن بن علی بن فضال گوید: از حضرت رضا(ع) پرسیدم معنی حدیث حضرت رسول(ص) که فرمود: « انا ابن الذبیحین »چیست؟

فرمود: مقصود آن حضرت اسماعیل بن ابراهیم خلیل و عبدالله بن عبدالمطلب میباشند، اما اسماعیل همان کودك بردباری است که خداوند تولد او را به حضرت ابراهیم بشارت داد و هنگامی که به سن رشد رسید گفت: ای فرزند من در خواب مأمور شدم که تو را سر ببرم، اینک نظر خود را در این باره بیان کن.

حضرت اسماعیل گفت:

ای پدر به آن چه فرمان داده شدی اقدام کن و نگفت به آنچه دیده ای اقدام کن - و انشاءالله مرا از صابرین خواهی یافت.

پس از اینکه حضرت ابراهیم تصمیم گرفت فرزندش را ذبح کند، خداوند قوچ بزرگی را فرستاد و او را در اختیار حضرت ابراهیم قرار داد تا آن را به جای اسماعیل بکشد و از ذبح اسماعیل خودداری کند.

این گوسفند پس از اینکه نزد ابراهیم آورده شد در بیابانهای اطراف مکه میخورد و می آشامید و به طور آزاد در صحراها رفت و آمد میکرد، قبل از اینکه آن را به ابراهیم بدهند مدت چهل سال در بهشت چریده بود. این گوسفند با مشیت و اراده خداوند آفریده شد و از شکم گوسفند ماده ای خارج نشده بود، و تا آنگاه که برای اسماعیل فدیه شد، و اینک هر گوسفندی که در منی کشته میشود فدیه اسماعیل میباشد تا روز قیامت.


منیع: اخبار و آثار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی