تبیان، دستیار زندگی
ابراهیم(ع) اولین کسی است که مردم را به مهمانی...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع) از حضرت ابراهیم


ابراهیم(ع) اولین کسی است که مردم را به مهمانی دعوت کرد و او نخستین فردی است که موی سرش سفید شد.


حسین بن خالد گوید: از حضرت رضا(ع) شنیدم می فرمود:

پدرم از پدرش نقل میکرد، که خداوند متعال از این جهت ابراهیم را برای خود دوست گرفت که او هیچ کس را ناامید نکرد و از احدی جز خداوند چیزی درخواست نفرمود.

احمد بن عامر طائی گوید: در سال 194 حضرت رضا(ع) فرمودند که حضرت رسول (ص) فرمود:

اخبار امام رضا(ع) از حضرت ابراهیم

هنگامی که روز قیامت برسد از داخل عرش پروردگار فریاد میکنند: ای محمد پدرت ابراهیم پدری خوب بود و برادرت علی بن ابیطالب نیز برادر خوبی است.

عبیدالله بن علی گوید، حضرت رضا(ع) از پدرانش از علی(ع) روایت میکرد که فرمود:

ابراهیم(ع) اولین کسی است که مردم را به مهمانی دعوت کرد و او نخستین فردی است که موی سرش سفید شد،

گفت: این سفیدی چیست؟

گفته شد، ریش سفید در دنیا به صاحبش وقار و در آخرت روشنائی میدهد.

حسن بن فضال گوید:حضرت رضا(ع) فرمود: هنگامی که ابراهیم (ع) را در آتش افکندند، ما را در نزد خدا وسیله قرار داد و دعا کرد و پروردگار آتش را بر او سرد فرمود و او را سالم از آنجا بیرون آورد.


منبع: اخبار و آثار حضرت رضا(ع)

بخش حریم رضوی