تبیان، دستیار زندگی
شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند : 1- از رجال مذهبی ، سیاسی . 2- ایرانی الاصل . 3- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران . 4- مدیر و مدبر . 5- دارای حسن سابقه...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل سوم ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان

ماده 35 ـ انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند :

1- از رجال مذهبی ، سیاسی .

2- ایرانی الاصل .

3- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

4- مدیر و مدبر .

5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .

6- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور .

ماده 36 ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :

1- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .

2- ورود به سن 16 سالگی .

3- عدم جنون .

*ماده 37 ـ كلیه افرادی كه مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .