تبیان، دستیار زندگی
دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد . ماده 2 ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد . ماده 3 ـ وزارت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فصل اول – كلیات

ماده 1 ـ دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبری آغاز می گردد .

ماده 2 ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد .

ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند .

ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتی كه به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.

ماده 5 ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر كشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت كشور با كسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید .

ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جای وزیر كشور و سرپرستان استانداری ، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر كشور به جای استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .

ماده 7 ـ آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت كشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد .

ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .

*ماده 9 ـ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم ( كامپیوتری انتخابات ) باید به نحوی طراحی و اجرا شود كه دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در كلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد . تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شورای نگهبان و وزارت كشور اتخاذ میشود و كلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاری ) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت كشور روی سیستمهای كامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد . هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد .