تبیان، دستیار زندگی
ما در کتاب خداوند برگزیده و مطاع معرفی شده ایم، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ائمه اطهار امینان خدا هستند


ما در کتاب خداوند برگزیده و مطاع معرفی شده ایم، ما سزاوارترین مردم به خدا و کتاب خدا و دین خدا هستیم، و ما کسانی میباشیم که خداوند دین خود را برای آنها تشریع کرده است.


عبدالرحمان بن ابی نجران گوید: حضرت رضا علیه السلام نامه ای برای من نوشتند و فرمودند:

علی بن الحسین علیهماالسلام فرمود:

حضرت رسول صلی الله علیه و آله در روی زمین امین خدا بودند، پس از آنکه حضرت رسول وفات کردندف ما اهل بیت که وراث او هستیم امین خداوند در روی زمین میباشیم، علم گذشته و آینده و انساب عرب در نزد ما میباشد، و ما میدانیم چه افرادی به دین اسلام متولد میگردند.
ائمه اطهار امینان خدا هستند

ما هرگاه مردی را مشاهده کنیم، میدانیم که او مۆمن است و یا منافق، شیعیان ما با نام و نشان و نام پدرانشان در یک کتابی نوشته شده اند.

خداوند از ما و آنها پیمان گرفته است، شیعیان ما در جائی که ما وارد شویم وارد میشوند و با ما هم منزل میگردند. ما شرافت نسب داریم، فرزندان ما فرزندان انبیاء هستند و ما نیز فرزندان اوصیاء میباشیم.

ما در کتاب خداوند برگزیده و مطاع معرفی شده ایم، ما سزاوارترین مردم به خدا و کتاب خدا و دین خدا هستیم، و ما کسانی میباشیم که خداوند دین خود را برای آنها تشریع کرده است.

و در کتاب خود گفت:

برای شما ای آل محمد، خداوند دین خود را آشکار کرد و در این باره به نوح هم وصیت کرد، و آنچه را که به نوح وصیت کرده بود به ما هم توصیه فرمود.

ای محمد آنچه را که به تو وحی کردیم به ابراهیم و اسماعیل و موسی و عیسی، و اسحاق و یعقوب وصیت کردیم، خداوند همه آن دانشها را به ما رسانید و علم آنها را در ما ودیعه نهاد، ما ورثه پیغمبران و انبیاء اولواالعزم هستیم.

اینک ای آل محمد دین خدا را بر پا دارید و از همدیگر پراکنده نگردید، و با همدیگر باشید.

سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود:

ائمه علیهم السلام جانشینان خداوند عزوجل در زمین میباشند.

منبع: امامت و مناقب اهل بیت

بخش حریم رضوی