تبیان، دستیار زندگی
هر کسی بمیرد و امامی از فرزندان مرا قبول نکند ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امام رضا(ع) و مساله احتیاج به وجود امام


زمین از وجود امام خالی نیست و بدون وجود آن باقی نمی ماند، مگر آنکه خداوند نسبت به بندگان غضب داشته باشد.


احمد بن عمر گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم: آیا زمین بدون وجود امام باقی میماند؟

فرمود: باقی نمی ماند.

گفت: از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: زمین از وجود امام خالی نیست و بدون وجود آن باقی نمی ماند، مگر آنکه خداوند نسبت به بندگان غضب داشته باشد.

فرمود: اگر در زمین امام نباشد زمین فرو میرود.

امام رضا(ع) و مساله احتیاج به وجود امام

سلیمان جعفری گوید: از حضرت رضا علیه السلام پرسیدم زمین از حجت خالی میماند؟

فرمود:

اگر زمین از حجت خالی باشد و یک لحظه بدون امام بماند اهل خود را فرو میبرد.

حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود: حضرت صادق علیه السلام فرمودند:

حجت خداوند بر مردم تمام نیست مگر به امامی که شناخته شود.

صفوان بن یحیی گوید: از حضرت رضا علیه السلام شنیدم میفرمود:

زمین هرگز خالی از امام نخواهد بود، و لازم است امامی از ما همواره در روی زمین باشد.

محمد بن اسماعیل گوید: حضرت رضا علیه السلام فرمود:

هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد، در نادانی و جهالت مرده است.

گوید: عرض کردم: هر کس بمیرد و امامی نداشته باشد در جاهلیت و نادانی مرده است.

فرمود: آری چنین است، واقفی کافر است، و ناصبی مشرك.

حسن بن محمد رازی از حضرت رضا از پدرانش از علی علیه السلام روایت کرده که حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود: هر کسی بمیرد و امامی از فرزندان مرا قبول نکند در جاهلیت و نادانی مرده است، و با او طبق آنچه در جاهلیت و اسلام عمل شده است رفتار خواهد شد.


منبع: امامت و مناقب اهل بیت

بخش حریم رضوی