تبیان، دستیار زندگی
ای نوح فرزندت از اهل بیت تو نیست، زیرا وی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار امام رضا(ع) از حضرت نوح(ع)


ای نوح فرزندت از اهل بیت تو نیست، زیرا وی مخالف عقیده پدرش بود، و کسانی که از نوح پیروی کردند جزء اهل بیت او قرار گرفتند.


حسن بن علی وشاء گوید: از حضرت رضا (ع) شنیدم میفرمود: پدرم از پدرش علیهما السلام روایت میکرد که فرمود: خداوند متعال به نوح پیغمبر فرمود:

اخبار امام رضا(ع) از حضرت نوح

ای نوح فرزندت از اهل بیت تو نیست، زیرا وی مخالف عقیده پدرش بود، و کسانی که از نوح پیروی کردند جزء اهل بیت او قرار گرفتند.

راوی گوید: امام (ع) از من پرسید مردم این آیه را چگونه قرائت میکنند؟

عرض کردم:

مردم آیه را به دو قرائت می خوانند،بعضی "عمل" را فعل گرفته و "غیر" را مفعول دانسته اند،یعنی فرزند نوح کار غیر شایسته ای انجام داد، زیرا از پدرش متابعت نکرد.

بعضی دیگر "عمل" را با تنوین و "غیر صالح" را صفت برای آن دانسته اند، یعنی این فرزند غیر شایسته است.

امام(ع) فرمود:

دروغ میگویند، آن پسر فرزند نوح است و لیکن چون با پدرش مخالفت کرد خداوند او را از فرزندی نفی کرد.

ابوالصلت هروی گوید: حضرت رضا (ع) فرمود: هنگامی که نوح(ع) در زمین فرود آمد عده ی آنها از فرزندان و پیروانش هشتاد نفر بودند، در مکانی که فرود آمدند دهکده ای ساختند و او را قریه الثمانین نامگذاری کردند، زیرا عدد آنها هشتاد نفر بود.


منبع: اخبار و آثار امام رضا(ع)

بخش حریم رضوی