تبیان، دستیار زندگی
پس از آن که دانش آموزان موضوع خود را انتخاب کردند، آزمایش یا تحقیق خود را انجام دادند و درباره آن به نتایجی رسیدند می خواهند که کوشش های خود را به نمایش بگذارند. ارائه کردن پروژه را می توان یکی از رضایت بخش ترین ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارائه یک پروژه علمی

ارائه یک پروژه علمی

پس از آن که دانش آموزان موضوع خود را انتخاب کردند، آزمایش یا تحقیق خود را انجام دادند و درباره آن به نتایجی رسیدند می خواهند که کوشش های خود را به نمایش بگذارند...

ارائه کردن پروژه را می توان یکی از رضایت بخش ترین کارهای پروژه دانست. در اینجاست که دانش آموزان می توانند نبوغ و خلاقیت خود را از آن چه آموخته اند نشان دهند.

هر پروژه ای که به نمایش گذاشته می شود باید دارای سه عامل باشد:

تابلوی نمایش، مواد نمایشی، و گزارش کتبی.

این سه عامل با هم باید تصویری کلی از پروژه دانش آموز را نشان دهد.

اگر این پروژه آزمایش است باید نتیجه آزمایش را نشان دهد.
اگر جمع آوری نمونه ها است باید مجموعه کاملی از دانش جدید را نشان دهد.

در بیشتر پروژه های علمی، تابلوی نمایش که در معرض دید عموم است مورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین باید تصویر کاملی از تلاشه ای دانش آموز را برای قضاوت و نیز برای تماشاچیان نشان دهد.

ارائه یک پروژه علمی

اگر خواستید نمایشگاهی از پروژه دانش آموزان تشکیل دهید بهتر است میز نمایش را برای تابلوی نمایش دانش آموزان آماده کنید. پیش از طراحی این میزها، طول و عرض و ارتفاع هر میز را اندازه بگیرید تا جای کافی داشته باشید که تابلوی نمایش، گزارش کتبی و هر اطلاعاتی را که تماشاگران بتوانند به راحتی بخوانند، مرتب کنید.

البته ممکن است پروژه ای به میز نمایش نیاز نداشته باشد و فقط از تابلوی نمایش استفاده کند.

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان

تهیه: الناز فطیرخورانی

تنظیم: اعظم اژدری

مطالب مرتبط:

تابلو نمایش و اجزای آن

مواد نمایشی یک پروژه علمی

گزارش کتبی یک پروژه علمی