تبیان، دستیار زندگی
ران 7 دوپینگی دیگر رسوا شدند! نتیجه‌ی نمونه‌ی دوپینگ 7 تن از ورزشكاران كشورمان مثبت اعلام شد. حمید رضا كشانی، محمد علی اكبری و مرتضی روشن ضمیر اعضای تیم پرورش اندام به دلیل مثبت بودن نمونه‌ی آزمایش دوپینگ‌شان هر كدا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بختک دوپینگ روی ورزش ایران

7 دوپینگی دیگر رسوا شدند!


نتیجه‌ی نمونه‌ی دوپینگ 7 تن از ورزشكاران كشورمان مثبت اعلام شد.

حمید رضا كشانی، محمد علی اكبری و مرتضی روشن ضمیر اعضای تیم پرورش اندام به دلیل مثبت بودن نمونه‌ی آزمایش دوپینگ‌شان هر كدام به مدت دو سال از انجام فعالیت‌های ورزشی محروم شدند.

محرم پناهی و مهدی نخودیان، دیگر اعضای تیم پرورش اندام نیز به مدت دو سال از انجام فعالیت‌های ورزشی محروم شدند. این دو ورزشكار پنج سال پیش نمونه‌ی دوپینگ آن‌ها مثبت اعلام شده بود كه در صورت به دست آوردن سابقه‌ی رسمی مبادرت ورزیدن آنها به دوپینگ، برای مادام‌العمر از انجام فعالیت‌های ورزشی محروم خواهند شد.

همچنین محمد تطهیری مقدم، عضو تیم سپك‌تاكرا به دلیل استفاده از مواد نیروزا به مدت دو ماه و حسن بیابان زاده از رشته‌های كم توان ذهنی نیز به مدت یك سال از انجام فعالیت‌های ورزشی محروم شدند.

این ورزشكاران در اردوهای تیم‌های ملی اعزامی به بازیهای آسیایی دوحه و بازیهای آسیایی معلولان حضور داشتند اما، اعزام آنها به این رقابت‌ها قطعی نشده بود.