تبیان، دستیار زندگی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اوایل سال 1372 تاسیس شد. این مرکز به عنوان بازوی علمی - تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، با انتشار چندین هزار گزارش، جایگاه پژوهشی خود را بالاتر از دیگر مؤسسات پژوهشی کشور قرار داده است.....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آشنایی با مرکز پژوهش‌های مجلس

این مرکز به عنوان بازوی علمی - تحقیقاتی مجلس شورای اسلامی، با انتشار چندین هزار گزارش، جایگاه پژوهشی خود را بالاتر از دیگر مۆسسات پژوهشی کشور قرار داده است.

مجالسی که چنین تکیه‌گاه‌های علمی و تحقیقاتی سازمان‌ یافته‌ای در اختیار دارند، با مجالسی که نمایندگان‌شان با اتکا به توان علمی و تجربی خود به کارشناسی و تدوین قوانین مبادرت می‌ورزند، در روش و در نتیجه قابل مقایسه نیستند. مجلس شورای اسلامی با درک این ضرورت‌، مرکز پژوهش‌های خود را بنا نهاده است.

آشنایی با مرکز پژوهش‌های مجلس

مجلس شورای اسلامی از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح‌ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می‌کرد.

در عین حال‌، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود؛ لکن از اواخر سال 1371 به دستور هیأت رئیسه محترم مجلس، نهادی مستقل‌، دائمی و سازمان‌یافته به نام «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت.

مراحل قانونی تأسیس این مرکز در پاییز سال 1374 به انجام رسید.

منبع: همشهری آنلاین

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تنظیم: نسرین صادقی