تبیان، دستیار زندگی
«حول حالنا» است كه واجب است بفهمیم عید، شوقی است كه پدرم را به مزرعه می خواند عید، تن پوش كهنه باباست كه مادر آن را به قد من كوك می زند و من آن قدر بزرگ می شوم كه در پیراهن می گنجم عید، تقاضای سبز شدن است یا مقلب القلوب! سل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تقاضای سبز شدن

عید، «حول حالنا» است

كه واجب است بفهمیم

عید، شوقی است

كه پدرم را به مزرعه می خواند

عید، تن پوش كهنه باباست

كه مادر

آن را به قد من كوك می زند

و من آن قدر بزرگ می شوم

كه در پیراهن می گنجم

عید، تقاضای سبز شدن است

یا مقلب القلوب!

سلمان هراتی