تبیان، دستیار زندگی
در این مطلب با فلش آموزشی مربوط به نیروی اصطکاک کار خواهیم کرد...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اصطکاک

اصطکاک 1

اصطکاک نیروی مقاومتی است که در برابر حرکت اجسام به وجود می‌آید. این نیرو همواره در خلاف جهت حرکت ایجاد شده و با حرکت اجسام مخالفت می‌کند. برای ایجاد حرکت در اجسام باید نیرویی بزرگ‌تر از نیروی اصطکاک در جهت حرکت اعمال کرد. اصطکاک به عواملی چون نیروی عمودی، شرایط سطح‌های تماس از نظر زبری و جنس سطح‌های تماس بستگی دارد و در صورتی که تغییرات دما به‌گونه‌ای باشد که موجب تغییر زبری سطح تماس شود، در افزایش یا کاهش اصطکاک موثر است.

برای آشنایی با مقدمات اصطکاک، فلش زیر را امتحان کنید و تا وقتی دکمه "بعدی" به رنگ سبز تیره در نیامده است، روی آن کلیک نکنید.

انواع نیروی اصطکاک:

نیروی اصطکاک ایستایی

هرگاه به جسمی که بر یک سطح افقی در حالت سکون است نیروی افقی وارد شود و جسم حرکت نکند و در حال سکون باقی بماند، نشانگر آن است که برآیند نیروهای وارده بر آن صفر است. پس نیرویی به اندازه نیروی وارده، بر جسم وارد می‌شود که نیروی F را خنثی می‌کند. این نیرو، نیروی اصطکاک ایستایی نامیده می‌شود و از برهم‌کنش بین دو سطحی که نسبت به هم ساکن هستند و با هم در تماس‌اند به‌وجود می‌آید.

اگر نیروی F را بزرگ‌تر کنیم به‌طوری که جسم در آستانه حرکت قرار گیرد، در این حالت نیروی اصطکاک در آستانه حرکت نامیده می‌شود.

اصطکاک مفید و مضر
اصطکاک 1

در این شکل، اصطکاک هم اثر مفید و هم اثر مضر دارد.اصطکاک بین کپسول و جو باعث گرمای بسیار زیاد می شود که این قسمت خطرناک اصطکاک است. بعد از بیرون آمدن کپسول از جو زمین، کپسول از چتری استفاده می کند که سرعت خود را کم کند. در این حالت مقاومت هوا باعث این کندی سرعت می شود که جنبه مفید اصطکاک است.
اصطکاک 1

در قدیم برای درست کردن آتش از ساییدن و اصطکاک استفاده می شد.

نیروی اصطکاک جنبشی

با حرکت جسم جامد بر سطح جسم جامدی دیگر، نیرویی موازی سطح تماس به هریک از دو جسم از طرف جسم دیگر، وارد می‌شود که نیروی اصطکاک جنبشی نام دارد.

نیروی اصطکاک جنبشی از برهم‌کنش بین دو سطحی که نسبت به هم متحرک می‌باشند و با هم تماس دارند به وجود می‌آید. جهت نیروی اصطکاک جنبشی در خلاف جهت حرکت جسم است.

در اکثر اوقات نیروی اصطکاک ایستایی بزرگ‌تر از نیروی اصطکاک جنبشی است. طبق قانون اول نیوتن که قانون اینرسی هم نامیده می‌شود، جسم در حال سکون تمایل دارد در حالت سکون باقی بماند و چنان‌چه حرکت یک‌نواخت دارد به حرکت خود ادامه دهد.

اصطکاک 1

زمانی که به جسمی ساکن نیرو وارد می‌شود تا شروع به حرکت کند باید بر نیروی اینرسی و نیروی اصطکاک غلبه کرد. اما زمانی که جسم در حال حرکت یک‌نواخت و بدون شتاب است تنها غلبه بر نیروی اصطکاک وجود دارد، پس به نیروی کمتری نیاز خواهد بود.

در مطلب بعدی با جهت نیروهای مختلف در حرکت یک جسم در سطح دارای اصطکاک آشنا خواهیم شد.


مرکز یادگیری سایت تبیان - تنظیم: آلچالانلو