تبیان، دستیار زندگی
خوب است هر عاشق قرنی داشته باشد در دست عقیق یمنی داشته باشد گرمیل به قربان شدنی داشته باشد بدنیست که معشوق « لن » ی داشته باشد
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

عقیق یمن

(حضرت قاسم بن الحسن)

حضرت قاسم

خوب است هر عاشق قرنی داشته باشد                             در دست عقیق یمنی داشته باشد

گرمیل به قربان شدنی داشته باشد                                    بدنیست که معشوق « لن » ی داشته باشد

این جذبه عشق است که ردکردمت اینجا

ورنه پی چشمم نمی آوردمت اینجا

تو فرق نداری به خدا با پسر خویش                                     اینگونه عمو را مکشان پشت سر خویش

خوب است نقابی بزنی بر قمر خویش                                  تا قوم زمینت نزند با نظر خویش

آخر تو شبیه حسنی، حرز بیانداز           

تو یوسف صحرای منی، حرز بیانداز

ماه از روی چون ماه تو وامانده دهانش                                  زلف تو پریشان شد و دادند تکانش

حق دارد عمو این همه باشد نگرانش                                   این ازرق شامی و تمام پسرانش...

کوچکتر از آنندبه جنگ تو بیایند

گر جنگ بیایند به چنگ تو میایند

زن ها چقدَر موی پریشان تو کردند                                       از بس که دعا بر تو و بر جان تو کردند

وقتی که نظر بر قد طوفان تو کردند...                                    وقتی که نگه بر تو و میدان تو کردند...

گفتند: نبردش چه نبردی است! ماشالله

این طفل حسن زاده چه مردی است! ماشالله

بالای فرس بودی و بانگ جرس افتاد                                     بانگ جرس افتاد و به رویت فرس افتاد

از هر طرفی بال و پرت در قفس افتاد                         سینه ت که صدا کرد، عمو از نفس افتاد      

از زندگی ات ، آه، تو را سیر نکرده؟

چیزی وسط سینه ی تو گیر نکرده؟

میل تو به شوق آمد و ضرب المثلت کرد                                آئینه جنگیدن مرد جملت کرد

آنقدر عسل گفتی و مثل عسلت کرد                                    با زحمت بسیار عمویت بغلت کرد   

از بسکه عدو سنگ به ظرف عسلت زد

اندام تو در بین عسل ریخت کِش آمد

دور و برت آنقدرشلوغ است که جا نیست                              خوبی ضریح تو به این است جدا نیست

بر گیسوی تو خون جبین است، حنا نیست                           نه ...بردن این پیکر تو کار عبا نیست

      باید که کفنپوش بلندت بنمایم

     آغوش به آغوش بلندت بنمایم

یک لحظه تو پاشو بنشین...جان برادر                                  آخر چه کنم ماه جبین ...جان برادر؟

تا پا مکشی روی زمین...جان برادر                                       از کاکل تو مانده همین؟...جان برادر

جسم تو زمین است . عمو می‌رود از دست

تو می‌روی از دست ، عمو می‌رود از دست

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


علی اکبر لطیفیان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.