تبیان، دستیار زندگی
برای پرزدنت حجم آسمان كم بود ولی به بال وپر خسته ات،توان كم بود شتاب كردی و واماند بند نعلینت چقدر شوق شهادت! مگر زمان كم بود؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

شوق شهادت

(حضرت قاسم بن الحسن)

حضرت قاسم

برای پرزدنت حجم آسمان كم بود

ولی به بال وپر خسته ات،توان كم بود

شتاب كردی و واماند بند نعلینت

چقدر شوق شهادت! مگر زمان كم بود؟

چرا تو را همه ی كوفه سنگ باران كرد؟

درون لشگر آنها مگر سنان كم بود؟

چرا تو را همه ی كوفه سنگ باران كرد؟

درون لشگر آنها مگر سنان كم بود؟

جمل بهانه ی خوبی به دستشان می داد

برای كشتن تو بغض نهروان كم بود

به فكر جایزه ی بردن سرت بودند

شراب خون تو در سفره هایشان كم بود

نفس كشیدنتان رنگ وبوی زهرا داشت

میان سینه ی تو چند استخوان كم بود

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


وحید قاسمی

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.