تبیان، دستیار زندگی
اگر روز است قرص ماه پس چیست؟ اگر دریاست دلو چاه پس چیست؟ اگر رزمنده خود و جوشنش کو؟ عبا و قامت کوتاه پس چیست
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پسر آیینه

(حضرت قاسم بن الحسن)

حضرت قاسم

اگر روز است قرص ماه پس چیست؟

اگر دریاست دلو چاه پس چیست؟

اگر رزمنده خود و جوشنش کو؟

عبا و قامت کوتاه پس چیست

***

چنین که بی قراری وای بر من

سوار بی مهاری وای بر من

علی اکبر که جوشن داشت آن شد

تو که جوشن نداری وای بر من

***

خدایا این پسر آیینه ی کیست؟

میان خاک این گنجینه ی کیست؟

صدای خُرد گشتن آید اما

صدای استخوان سینه ی کیست؟

بخش تاریخ و سیره معصومین تبیان


رضا جعفری

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.