تبیان، دستیار زندگی
جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز در مهدیه تهران برگزار شد.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز

 • جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
  جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
 • جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
  جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
 • جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
  جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
 • جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
  جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
 • جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
  جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
 • جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز
  جشن غدیر با حضور سادات دانش آموز

 بخش سفیران تبیان