• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/11/22
  • تاريخ :
 
 
DownloadPlayطاهرياشک ناقه ها بر من روان بود
DownloadPlayطاهريدلم به عشق يارم
DownloadPlayطاهرياي اميد خيمه ها
DownloadPlayطاهريحسين جانم حسين جان
Download Playارضيآرام جان زينب
Download Playارضيباز آي به سوي خيمه ها
Download Playارضيامشبي را شه دين مهمان است
Download Playارضيحسين جانم حسين
Download Playارضيجان به لبم مي کني اي عزيز زهرا
Download Playکريميبه خيمه ها قحطي آب است
Download Playکريميپادشاه مظلوم
Download Playکريمييا حسين يا حسين
Download Playسيب سرخيدلم به عضق يارم گرفته حال و هوايي
Download Playسيب سرخيحرم حسين

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName