تبیان، دستیار زندگی
وکلا نباید تبلیغ کنند این ممنوعیت سال هاست که در شغل وکالت وجود دارد صاحبان این مشاغل باید برای جلب مشتریان اعتماد آنها را جلب کنند و نمی توانند با تبلیغ به معرفی خدمات خود بپردازند اما این مقررات سفت و سخت با چه انگیزه ای تصویب شده است و چه مجازات هایی ر
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

وکالت بدون استفاده از تبلیغ


وکلا نباید تبلیغ کنند این ممنوعیت سال هاست که در شغل وکالت وجود دارد صاحبان این مشاغل باید برای جلب مشتریان اعتماد آنها را جلب کنند و نمی توانند با تبلیغ به معرفی خدمات خود بپردازند اما این مقررات سفت و سخت با چه انگیزه ای تصویب شده است و چه مجازات هایی را برای متخلفان در نظر گرفته است؟

وکلا حق ندارند برای جلب مشتری تبلیغ کنند

تا زمانی که وکیل ویژگی های شخصی خود را از قبیل تحصیلات تالیفات محاکمات مهم تخصص های مختلف و این قبیل امور را عرضه می کند عمل او مصداق تبلیغ غیرمجاز نخواهد بود اعتماد مهمترین سرمایه یک وکیل است اعتماد براین است که جلب اعتماد موکلان بهترین تبلیغ برای وکیل محسوب می شود وکالت یک شغل انتفاعی نیست زیرا کمتر شغلی وجود دارد که مانند وکالت با مال حیثیت و ناموس افراد در ارتباط باشد شهروندان مسائل مهم زندگی خود را در اختیار وکیل قرار می دهند.

وکالت-وکیل

اعتماد به یک امین فقط از طریق درستکاری و حسن نیت و سابقه خوبی که دارد ممکن می شود اگر قرار باشد روحیه سوداگری برشاغلان این مشاغل غالب شود در عملکرد این افراد تأثیر منفی خواهد داشت و به دنبال آن جامعه اعتماد خود را از صاحبان این مشاغل سلب خواهد کرد بنابراین باید تجاری بودن را از شغل وکالت جدا کنیم وکیل با برخورداری از دانش بالا راست کرداری و درست عمل کردن می تواند برای خودش تبلیغ کند اما از نظر عمومی تبلیغات با روح و شالوده وکالت منافات دارد اما این ممنوعیت منتقدانی هم دارد کسانی که این ممنوعیت را سخت گیری بیش از اندازه می دانند که مانع از آن می شود که شهروندان با خدمات وکلا آشنا شوند و بااستفاده از این اطلاعات تصمیم درست را اتخاذ کنند.

جرم جعل عنوان

تبلیغ تخلف انتظامی است و براساس مقررات خاص حاکم بروکلا مجازات هایی در انتظار آن خواهد بود اما ممکن است تبلیغ وکلا با کارآموزان وکالت منتهی به ارتکاب جرم دیگری به نام جعل عنوان شود اگر شخصی غیراز وکلای دادگستری که نه پروانه وکالت دارد و نه مشاوره حقوقی قوه قضایه است تظاهر به وکالت کند عمل او جرم و قابل مجازات است علاوه براین اگر وکیل دادگستری با کسی که شرایط وکالت را ندارد برای ارتکاب جرم فوق همکاری کند یعنی مثلا دفتر خودرا در اختیار او بگذارد و یا بپذیرد که چنین فردی از نشانی او استفاده کند چنین وکیلی هم از نظر انتظامی قابل تعقیب خواهد بود و هم به عنوان معاونت در جرم تظاهر به وکالت – تا آنجاکه به فرد فاقد پروانه مربوط می شود- در خور تعقیب کیفری است کارآموزان وکالت هم در صورتی که خود را وکیل دادگستری جا بزنند ممکن است به این اتهام مورد تعقیب قرار گیرند.

تبلیغ تخلف انتظامی است و براساس مقررات خاص حاکم بروکلا مجازات هایی در انتظار آن خواهد بود اما ممکن است تبلیغ وکلا با کارآموزان وکالت منتهی به ارتکاب جرم دیگری به نام جعل عنوان شود اگر شخصی غیراز وکلای دادگستری که نه پروانه وکالت دارد و نه مشاوره حقوقی قوه قضایه است تظاهر به وکالت کند عمل او جرم و قابل مجازات است

مفهوم تبلیغ

اما تبلیغ به چه معناست؟ شاید بتوان گفت تا زمانی که وکیل ویژگی های شخصی خود را از قبیل تحصیلات تالیفات محاکمات مهم تخصص های مختلف و این قبیل امور را عرضه می کند عمل او مصداق تبلیغ غیرمجاز نخواهد بود مگر اینکه در بیان این موارد صداقت نداشته و ویژگی های نداشته ای رابه خود نسبت دهد اما به محض اینکه وکیل در مورد اینکه چه کارهایی برای افراد می تواند انجام دهد به مبالغه پرداخت عملش تبلیغ و تخلف محسوب خواهد شد و اگر این اقدام توام با دادن وعده موفقیت باشد وصف مجرمانه نیز براقدام انجام شده باز خواهد شد زیرا نتیجه رامقام قضایی تعیین می کند و وکیل فقط می تواند به موکل قول بدهد که حداکثر توان علمی وفنی خود را برای دفاع از موکل به کار خواهد برد.

مقرراتی که اجرا نمی شود

وکلا متخصصان قانون هستند و از آنها انتظار می رود که بیشتر از هر صنف دیگری در کشور به قانون عمل کنند با این وجود تعدادی از وکلا تکلیف شغلی برپرهیز از تبلیغ را نادیده می گیرند با وجود آنکه مقامات کانون وکلای دادگستری و مرکز مشاوران قوه قضاییه بربرخورد با این تخلف تأکید دارند باز هم شاهد انتشار تبلیغات خدمات حقوقی بردرودیوار رسانه های شهر و صفحات برخی روزنامه ها هستیم در مواجهه با این تخلف وظایف ارکان انتظامی نهاد وکالت سنگین تر می شود که با برخورد با متخلفان مانع از نقض قانون شوند.

مهتاب اسفندیاری

بخش حقوق تبیان