• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1383/11/22
  • تاريخ :
 
 
DownloadPlayطاهريخسته و دل غمينم
DownloadPlayطاهريمولا برگرد
DownloadPlayطاهريمولا مولا يابن الزهرا
DownloadPlayارضيمسلمت شده غريب
DownloadPlayسازورتنها ترين سردارم
DownloadPlayحداديانکوچه به کوچه شد اشکم جاري
DownloadPlayبختياريمجنون حسينم
Download Playکريمياي قرار دل آشفته بيمار حسين
Download Playکريميکوفه ميا يا عزيز الله
Download Playحدادياناي حبيب من کجايي
Download Playارضيعزيز حيدر
Download Playارضيهمه هستي و آرزوي من
Download Playارضيدر کوفه بي پناهم

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName