• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/03/03
  • تاريخ :

وجه تسمیه خرمشهر

نام قدیم : بیان – محمره

1- نام بیان از رودخانه ای به همین نام كه به آن نهر بیان گفته می شده است اخذ شده.

2- محمره به معنی سرخ و علت نام گذاری این شهر به محمره، وجود آب رودخانه كارون  است كه به همراه خود رسوبات رُسی  آورده لذا به نظر می رسد كه آب آن سرخ است.

3- خرمشهر از دو جزء خرم +  شهر تشكیل می گردد كه حاكی از آبادی شهر و سر سبزی آن است. علت نام گذاری این شهر به خرمشهر ( ضمن زیبایی آن ) به خاطر نخلستان های اطراف آن است كه چهره شهر را سبز نگه داشته و باعث گردید در سال 1316 نام شهر از محمره به خرمشهر تغییر یابد.

4- نام محمره را تغییر یافته ماء حمره یعنی آب سرخ می دانند.

UserName