تبیان، دستیار زندگی
انسان گاهی در برابر مشکلات شروع به سرزنش کردن خود می کند بهتر است، یاد بگیریم در همه شرایط زندگی با پررنگ کردن نکات مثبت خود و اصلاح ناتوانی ها و استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر در برابر مشکلات مسئولیت پذیر باشیم.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : ندا داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مسئولیت ‌پذیری نه خودسرزنشی


انسان گاهی در برابر مشکلات شروع به سرزنش کردن خود می کند .بهتر است، یاد بگیریم در همه شرایط زندگی با پررنگ کردن نکات مثبت خود و اصلاح ناتوانی ها و استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر در برابر مشکلات مسئولیت پذیر باشیم. با توجه به متن ارایه شده، مسئولیت پذیری یعنی چه؟


مسئولیت‌پذیری نه خودسرزنشی

بسیاری از افراد زمانیکه  دچار مشکل می شوند شروع به سرزنش کردن خود می کنند. نقاط ضعف و کمبودهای خود را بسیار بزرگ جلوه می دهند و توانایی ها و نکات مثبت خود را نادیده می گیرند شروع به ناله و شکوه می کنند در نتیجه شادکامی آنها کمتر و افسردگیشان بیشتر است.

 " هیچ تنبیهی به اندازه خود سرزنشی و تحقیقر خود، زیان آور برای فرد نیست".

برای اجتناب از این روش بهتر است مسئولیت پذیری را جایگزین روش خود سرزنشی کنیم. مسئولیت پذیری بعنوان روش موثر برای مقابله  با مشکلات زندگی است، احساس تسلط و کنترل درونی فرد را افزایش می دهد و موجب تلاش و ارتقای رشد شخصی فرد می شود. مسئولیت پذیری یعنی صادق بودن با خود و اینکه مشخص کنیم چه زمانی مسئول بروز مشکل و چه زمانی مسئول آن نبوده ایم.

روشهای زیر به شما کمک می کند تا در مسئولیت پذیری با خود موفق تر عمل کنید:

آرام سازی خود:  آرام سازی روشی برای آرام کردن ذهن و بدن است و در هر شرایطی می توانید آنرا بکار ببرید به شرط آنکه این تکنیک را زیاد تمرین کنید. روش کار به این صورت است که در جایی آرام دراز بکشید و چند نفس عمیق و آرام بکشید و با تمرکز بر نفس هایتان به نوبت تمام قسمتهای بدن را شل کنید.

خودگویی:  در هنگام مواجهه شدن با مشکلات سعی کنید خود را آماده کنید با خود گویی مثبت اوضاع را تحت کنترل خود بگیرد و برای موفقیت برنامه ریزی کنید حتی اگر موقعیت استرس زا است، فکر کنید چه چیزی از این تجربه می خواهید بیاموزید  و از بزرگ جلوه دادن مسایل و ناراحتی های قبل از وقوع اجتناب نماید و از جملات تقویت کننده استفاده کنید. بعنوان مثال " احتمالا مشکل جدی است، اما بهر حال از عهده اش بر می آیم" یا "  احساس اضطراب می کنم، اما در این شرایط طبیعی است ".  گاهی استفاده از شوخی در این موقعیت ها به شما کمک می کند تا بهتر فکر کنید.

تامل کردن:  زمانیکه بر مشکل فائق آمدید با خود فکر کنید و به نکات مثبت و اشتباهات خود را مدنظر قرار دهید با توجه به کارهای خوب و تصحصح اشتباهات می توانید در موقعیت بعدی بهتر عمل کنید. البته بر خودتان زیاد خرده نگیرید.

شوخ طبعی: یکی از روشهای موثر در مواجهه با مشکلات شوخ طبعی است تا نسبت به هیجانات منفی مانند خشم، غمگینی و ... فعالانه تر برخورد کنیم  و بجای ترس از ناراحتی فاصله بگیریم تا بتوانیم راه حل مفیدی بیابیم. البته شوخ طبعی با شوخ طبعی ناسالمی که توام با تمسخر است، مغایر دارد. در شوخ طبعی  بخود می خندیم یعنی به خود می گویم من خودم را دوست دارم و خودم را بعنوان شخصی جایز الخطا می پذیرم.  بار هیجانات منفی را کم می کنیم و ذهن را به سوی راه حل های متعدد می کشانیم تا بدون آسیب رساندن به خود مشکل را حل کنیم

ورزش کردن: ورزش به افراد کمک می کند تا با مشکلات، بهتر دست و پنجه نرم کنند احساس بهتری داشته باشند چون می دانند در حال انجام کار مفیدی هستند. البته برای ورزش کردن برنامه ریزی کنید تا با موفقیت آنرا انجام دهید.

انسان زاده مشکلات است و برای حل مشکلات خداوند به انسان عقل و خرد داده است تا بتواند از پس مشکلات خود برآید در این مسیر لازم است مهارت ها و آگاهی خود را بالا ببریم تا بتوانیم در برابر مسائل و مشکلات مختلف سربلند بیرون بیاییم و از شادکامی و احساس رضایتمندی بیشتری در زندگی برخوردار باشیم

به موفقیت های خود پاداش دهید: بسیاری از افراد در موقعیت های زندگی سختگیری های زیادی نسبت به خود نشان می دهند و مرتباً خود را سرزنش می کنند. بعنوان مثال " فقط در صورتی احساس رضایت می کنم که کارها را صد درصد کامل انجام دهم." در صورتی که اگر می خواهید کاری را به طور مستمر انجام دهید باید خودتان را تشویق کنید.

در نهایت بسیاری از مشکلات و ناراحتی های بدین دلیل است که از مهارتهای لازم برای مقابله با مشکل برخوردار نیستیم تا بتوانیم به درستی با آن مشکل کنار بیایم.

انسان زاده مشکلات است و برای حل مشکلات خداوند  به انسان عقل و خرد داده است تا بتواند از پس مشکلات خود برآید در این مسیر لازم است مهارت ها و آگاهی خود را بالا ببریم تا بتوانیم در برابر مسائل و مشکلات مختلف سربلند بیرون بیاییم و از شادکامی و احساس رضایتمندی بیشتری در زندگی برخوردار باشیم.

زهرا خسرو جردی

بخش خانواده ایرانی تبیان


مطالب مرتبط:

لطفا درست فکر کنید

شاد بودن آنقدرها هم سخت نیست

تکیه گاهی که همیشه هست

مهم ترین کشف هر انسان

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.