تبیان، دستیار زندگی
طرح درس روزانه شامل پیش بینی مجموعه فعالیت هایی است که معلم از پیش برای رسیدن به یک یا چند هدف آموزشی در یک جلسه تدریس، تدارک می بیند.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : هادی داودی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

طرح درس ریاضی

طرح درس ریاضی

طرح درس روزانه شامل پیش بینی مجموعه فعالیت هایی است که معلم از پیش برای رسیدن به یک یا چند هدف آموزشی

در یک جلسه تدریس، تدارک می بیند. این طراحی آموزشی سبب می شود که معلم فعالیت های آموزشی را به ترتیب و یکی بعد از دیگری در مراحل و زمان های مشخص و به شیوه ای منطقی اجرا کند و نتایج حاصل از آن را برای تدریس در مراحل بعدی آموزش، مورد استفاده قرار دهد. در واقع طراحی هر جلسه آموزشی، سازماندهی و ارزیابی دائمی جریان
فعالیت های یاددهی - یادگیری را سبب می شود.

در طول برنامه های آموزشی، گاهی، وقت و تلاش زیادی به دلیل تکراری بودن مطالب و فعالیتها به هدر می رود و یا حذف عمدی یا غیرعمدی بعضی مطالب ضروری به دلیل کمبود وقت و یا فعالیت های بیهوده، به جریان آموزش آسیب می رساند. مهمترین کارکرد طراحی آموزشی آن است که از تکرار مطالب بیهوده و حذف موارد ضروری جلوگیری می کند.

با توجه به مطالب گفته شده، نقش و اهمیت طرح درس در بهبود امر یاددهی – یادگیری کاملاً مشهود و ضروری به نظر می رسد. لذا مرکز یادگیری تبیان مجموعه ای ارزشمند شامل بیش از 500 طرح درس ریاضی  به منظور مطالعه و استفاده دبیران محترم ریاضی جهت بهبود کیفیت آموزشی و ارتقای سطح یادگیری دانش آموزان گردآوری کرده است.

این طرح درس ها منطبق با سرفصل های کتب درسی ریاضی راهنمایی و دبیرستان جمع آوری شده است و همچنین مجموعه فعالیت های کلاسی و کاربرگ هایی بالاتر از سطح کتاب درسی به آن افزوده شده است.

طرح درس های موجود در این مجموعه در موضوعات اعداد و حساب، آمار، عبارت جبری و معادله خط، مختصات و بردار، کسر و اعشار، مبنا، مجموعه ها و هندسه تقسیم بندی شده است.

در زیر تصویر  صفحه اصلی نرم افزار و چند لینک از برخی از طرح درس ها جهت آشنایی بیشتر با فضا و محتوای این نرم افزار آورده شده است.

طرح درس ریاضی

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=42720

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=80386

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=70418

همچنین برای تهیه این سی دی ارزشمند می توانید به لینک زیر مراجعه کنید.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: هادی داودی