تبیان، دستیار زندگی
دایی: كودكان حق بازی و شادی دارند سفیر سازمان جهانی یونیسف در ایران و آسیا، صبح دیروز در مراسم این سازمان در خانه هنرمندان واقع در خیابان ایرانشهر حضور یافت وساعاتی را در كنار كودكان بی سرپرست سپری كرد. علی دایی كاپیتان پراف...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفیر یونیسف در میان كودكان بی سرپرست

دایی: كودكان حق بازی و شادی دارند

سفیر سازمان جهانی یونیسف در ایران و آسیا، صبح دیروز در مراسم این سازمان در خانه هنرمندان واقع در خیابان ایرانشهر حضور یافت وساعاتی را در كنار كودكان بی سرپرست سپری كرد.

علی دایی كاپیتان پرافتخار تیم ملی كشورمان ساعت 9 صبح دیروز خود را به این محل رساند و ابتدا حدود پنج دقیقه برای حاضرین صحبت كرد و از روی یك برگه پیام یونیسف را قرائت كرد.

دایی در بخشی از صحبتهای خود اظهار داشت: ما همه باید دست یاری به دست هم داده و به كودكان بی سرپرست كمك كنیم. همه كودكان حق بازی، شادی، استفاده از نعمت های خداوند، استفاده از امكانات موجود و… را دارند، وظیفه همه انسانهاست كه به یكدیگر و به خصوص به این كودكان معصوم و بی گناه و بی سرپرست كمك كنند. دایی تا ساعت 30/11 در این محل حضور داشت.