تبیان، دستیار زندگی
واژه‌ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیت‌های ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراكنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در.....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : نسرین صادقی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بررسی مدارس هوشمند در ایران

بررسی مدارس هوشمند در ایران

واژه‌ی مدارس هوشمند چندی است در ادبیات آموزش و پرورش ما وارد شده است و فعالیت‌های ارزشمندی نیز وَلو بصورت پراكنده در این حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌های دینی و مقتصیات زمانی و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ایران در سال 1404 و دستیابی به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت و گسترش عدالت آموزشی، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ی مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح كشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ی آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود.بررسی مدارس هوشمند در ایران

در بند الف ماده 19 برنامه پنجم توسعه كشور آمده: دولت موظف است تا پایان برنامه، فناوری اطلاعات و ارتباطات را در كلیه فرایندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الكترونیكی به كار گیرد. وزارت آموزش و پرورش نیز موظف است تا پایان برنامه، آموزش از راه دور و رسانه‌ای را به منظور تضمین دسترسی به فرصت‌های عادلانه آموزشی تحقق ببخشد.

بند د ماده 19 نیز به بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایندهای آموزشی برای تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرایندهای موجود و ارائه برنامه‌های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی اشاره دارد.

بررسی مدارس هوشمند در ایران

به طور کلی، از نیمه دوم سال 1380  به بعد، رویکرد به این مقوله جدی‌تر و فعالیت‌های عملیاتی در زمینه آموزش اینترنتی و بهره‌گیری از پهنای باند مخابراتی برای ارائه دوره‌های آموزشی در گوشه و کنار کشور آغاز شد تا اینکه طبق مصوبات شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش وپرورش در سال تحصیلی1384-1383 ، پایلوت مدارس هوشمند به سازمان آموزش و پرورش شهر تهران محول گردید.

پس از طرح موضوع در شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات تعداد 4 دبیرستان در 4 منطقه تهران انتخاب و از سال تحصیلی بعد اجرای آزمایشی طرح در این مدارس آغاز گردید. برای اجرای طرح، وضعیت موجود مدارس از لحاظ تجهیزات و وضعیت نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران مدارس فوق ضمن شركت در جلسه‌های متعدد كارشناسی در جریان امر قرارگرفتند. تجهیز و ایجاد شبكه واحدهای داخلی و نحوه تولید محتوای الكترونیكی، آموزش معلمان (زبان انگلیسی و مهارت‌های  به )  ICDL انجام  رسید.

رتبه‌بندی با توجه به رویکرد فاوا درطرح تحول بنیادین

رتبه‌بندی این مدارس براساس فضای آموزشی، مدیریت و پرسنل،  معلمان، دانش‌آموزان، تجهیزات و امکانات منطقه‌ای و میزان بهره‌وری از فناوری‌های نوین تعیین می‌گردد. با توجه به رویکرد جدید وزارت،  مدارس در مسیر هوشمند‌سازی در پنج مرحله زیر رتبه بندی  می‌شود :

بررسی مدارس هوشمند در ایران

عملكرد هوشمند‌سازی مدارس قبل از سال تحصیلی 90-89

مطابق اطلاعات جمع‌آوری شده از ادارات کل استان‌ها در پایان سال تحصیلی 90-89، قریب به 3660 مدرسه‌ی هوشمند در مراحل 1 تا 3 از روند هوشمند‌سازی قرار داشته‌اند آمار تقریبی مدارس هوشمند را بنا به اظهار ادارات کل استان‌ها در پایان سال تحصیلی 90-89 نشان می‌دهد.

بررسی مدارس هوشمند در ایران

عملكرد هوشمند‌سازی مدارس در سال تحصیلی 91-90

بررسی مدارس هوشمند در ایران

منابع:بررسی مدارس هوشمند در ایران

هوشمند‌سازی مدارس، راهبرد تحولی  وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرداد 91

پیوندها:بررسی مدارس هوشمند در ایران

تعریف و اهداف مدارس هوشمند

ویژه گی های مدرسه هوشمند از ابعاد مختلف

مشكلات مدارس هوشمند در ایران

فاصله ما تا مدرسه هوشمند مطلوب

بخش پژوهش های دانش آموزی تبیان، تهیه: زهرا انصاری

تنظیم: نسرین صادقی