تبیان، دستیار زندگی
اولین اردوی برون استانی نور برگزار شد .این اردو که به نام ادروی دوستی نام گذاری شده با شرکت ۴۴ نفر از دانش آموزان به همراهی ۴ نفر از همکاران در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار گردید .
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : سمیه آهکی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اردوی دوستی در اصفهان

 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان
 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان
 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان
 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان
 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان
 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان
 • اردوی دوستی اصفهان
  اردوی دوستی اصفهان


منبع: پورتال مدرسه راهنمایی نمون دولتی نور

بخش سفیران تبیان