تبیان، دستیار زندگی
اگردوست دارید یک دانش آموز خوب باشید این مطالب را به خاطر بسپارید....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

دانش آموز خوب

دانش آموز خوب

اگر دوست دارید یک دانش آموزخوب باشید این مطالب را به خاطر بسپارید:

دانش آموزان در مدرسه، مسابقات هنری، فرهنگی، علمی، آموزشی و... شرکت می کنند و در انتخاب عمل خویش آزاد هستند.

تشکیلات دانش آموزی، گروه های علمی، مسابقات متنوع مدرسه، المپیادها، همه و همه برای دانش آموزی که دوست دارد آینده ساز باشد بسیار تاثیرگذاراست و به هیچ وجه نباید از مسئولیت ها، کمک و همکاری به مسئولین مدرسه فرار کند.

جوان ایده آل مستقل است و برای کسی نردبان نمی شود؛ در برخوردهای اجتماعی نشأت گرفته از مسایل سیاسی روز طرف اعتدال را رعایت می کند و با دانش آموزان کوچک تر وضعیف تر با محبت برخورد می کند. اگر دوستی، مرتکب اشتباهی شد و عذخواهی نکرد در عین قدرت از تقصیراتش می گذرد.

دانش آموز خوب

اگردانش آموز مستعد، المپیادی و یا شاگرد ممتازی در برهه ای از زمان شکست خوردند نباید یأس و نا امیدی بر آن ها غلبه کند و همه چیز را تمام شده بدانند. بلکه آگاه باشند که چاره ی هر شکستی به یا علی گفتن و دوباره از جا برخاستن است ؛و پیروزهای فردی نتیجه ی همین بلند شدن های امیدوارانه می باشد.

هنگامی که هم کلاسی و هم مدرسه ای یک دانش آموز خوب با مشکلی روبه رو می شود او دست آن ها را می گیرد و به کمکش می شتابد.

دانش آموز منضبط و مۆدب، همیشه کارهای خویش را با نظم انجام می دهد و جایی که ضعف در کارهایش پیش می آید سعی در بر طرف نمودن ضعف خویش می کند.

چنین دانش آموزی راه رشد و ارتقای خود را به سهولت می پیماید و با تفکری صحیح مبتنی بر مشورت، برنامه ای برای رسیدن به اوج تدارک می بیند و جهت دست یافتن به آن تلاش می کند.

دانش آموز خوب در فعالیت هایی چون:

شوراهای دانش آموزی، تشکیلات دانش آموزی، مسابقات متنوع مدرسه، عضوی فعال است و از موضع گیری های نامعقول دوری می نماید.

دانش آموز خوب

او با موفقیت های امور فرهنگی و آموزشی در مدرسه ؛ مورد توجه و تحسین همگان قرارمی گیرد. اگر ایرادی از مدرسه می بیند، به عنوان عضوی از اعضا به مسۆول قسمت مربوط گوشزد می کند و اگر یکی از مسۆولین از وی ایراد گرفت از بازگفتن ضعف خویش به واسطه ی مسۆول بالاتر ناراحت نمی شود.

همیشه

روحیه ی تشکر در دانش آموز خوب زنده است و با یک خسته نباشید کوچک از مربیان و معلمان خویش قدردانی می کند .

در برخورد با مشکلات درسی، روحیه ی خشک را از خود دور می سازد و با روحیه ای شاد در مواجهه با سختی ها مقاومت می کند.

چرا که به دست آوردن هر نوع موفقیت علمی، اجتماعی و معنوی، نیازمند داشتن روحیه ای شکیباست.

پس دانش آموز نمونه کسی است که با دقت مطالب را یاد بگیرد و حرمت معلم را حفظ کند. سکوت نماید و با توجهی دقیق به درس گوش فرادهد.

دانش آموز خوب

دانش را کاملاً فرا گیرد و به علمی که می آموزد عمل نماید و علم خویش را به دیگران نیز بیاموزد. در کلاس درس رو به استاد بنشیند و صدایش را از صدای استاد بلندتر نکند و حرمت کلاس درس را حفظ کند. در سخن گفتن بر استاد پیشی نگیرد و در کلاس با کسی حرف نزند.

دانش آموز نمونه کسی است که نزد استاد از کسی بدگویی نکند. اگر کسی از استاد بدگویی کرد، از استادخود دفاع نماید. اشکال های معلم را بپوشاند و صفات خوب معلمش را برای دیگران بازگو کند. در حضور معلم با کسی در گوشی حرف نزند؛ در برابر معلم با دست به کسی اشاره نکند و در مقابلش کاملاً متواضع باشد. بر خلاف نظر استاد مطلبی از کسی نقل نکند و اگر کلاس درس طولانی تر از حد معمول شد، اظهار خستگی نکند.

دانش آموز نمونه کسی است که خدمتگزار استاد باشد، به علم و کتاب احترام بسیار بگذارد و معلومات خود را زیاد نداند. برای یادگیری وقت کافی صرف کند. در کلاس با وضو و طهارت باشد و قصدش از یادگیری عالم شدن و خدمت کردن باشد؛ نه فقط شغلی دست و پا کردن!

دانش آموزان موفق عادات مطالعه ای خوبی دارند. آن ها این عادات را در تمام درس هایشان به کار می برند؛ درنتیجه:

1- آن ها سعی می کنند که در هر مرتبه بیش از حد مطالعه نکنند.
2- زمان های ویژه ای را برای مطالعه برنامه ریزی نمایند.
3-  در هر روز، در یک زمان یکسان مطالعه می کنند.
4- اهداف خاصی را برای زمان های مطالعه تنظیم می نمایند.
5- وقتی که می ببینند کاری سخت است، آن را اول انجام می دهند.
6- قبل از آغاز یک تکلیف محوله، جزوه هایشان را مرور می کنند.
7- به دوستانشان می گویند که حین زمان مطالعه شان با آن ها تماس نگیرند.
8- وقتی می فهمند با یک تکلیف دچار مشکل شده اند، با دانش آموز دیگری در این مورد مشورت می کنند.
9- و در آخر هفته، کارهای مدرسه را دوباره مرور می کنند.

پس اگر دوست دارید یک دانش آموزخوب و نمونه باشید، این مطالب را به خاطر بسپارید و به نکات آن عمل کنید و اطمینان داشته باشید که به نتیجه ی مطلوب خواهید رسید.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه:  عرفانیان