تبیان، دستیار زندگی
مامان خرگوشه صدا زد: خرگوشک مامان، پاشو مدرسه ات دیر میشه . باید زودتر آماده بشی.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

چرا خرگوشک مدرسه نرفت؟
خرگوش

مامان خرگوشه صدا زد: "خرگوشک مامان، پاشو مدرسه ات دیر میشه . باید زودتر آماده بشی."

خرگوشک توی رختخوابش غلتی زد و صدا کرد هو م م م.

مامان خرگوشی پتو رو از روی خرگوشک کنار زد و گفت :"خرگوشک مامان، موش موشک مامان، پاشو.

دیگه دیرت می شه"

خرگوشک می خواست بلند شه اما بیرون سرد بود و توی رختخواب حسابی گرم و نرم.

تازه حالا فهمیده بود چقدر خوابیدن کیف داره. دوباره پتو رو کشید روی سرشو خوابید.

مامان خرگوشی اومد کنارش نشست و صداش زد.

خرگوشک اخم کرد و بلند و عصبانی گفت: "اصلا نمی خوام برم مدرسه می خوام بخوابم."

مامان خرگوشی ناراحت شد و دیگه صداش نزد.

خرگوشک خوابید و خوابید تا مدرسه اش دیر شد.

وقتی بیدار شد تازه فهمید چه اتفاق بدی افتاده.از مدرسه جا مونده

با خودش فکر کرد حالا امروز دیگه نمی تونم معلم مهربونمو ببینم.

نمی تونم با دوستام بازی کنم. نمی تونم توی کلاس نقاشی بکشم و چیز یاد بگیرم.

خرگوشک خیلی پشیمون شده بود. دلش می خواست غر بزنه اما همه اش تقصیر خودش بود.

شب که می خواست بخوابه به مامان خرگوشی گفت: فردا صبح اگه دوست نداشتم از خواب بیدار بشم

رختخوابهای منو جمع کنید تا دیگه این جای گرم و نرم، منو فریب نده.

مامان خندید و گفت: "باشه خرگوشکم"

فردا صبح تا خرگوشک می خواست غر بزنه، رختخواباش ناپدید شدند.

اینطوری خواب از کله اش پرید و از پنجره بیرون رفت.

خرگوشک سر ساعت هفت، صبحانه خورده و آماده و مرتب از خونه بیرون رفت.

انسیه نوش آبادی

بخش کودک و نوجوان تبیان


مطالب مرتبط:

عروسک فرشته‌ای

فرشته‌ای به نام مادر

پای راست همیشه راست می‌گه !

قورباغه روی سنگ قهوه‌ای خوابید

 رفتگر مهربان

گنجشک و برگ درخت چنار

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.