سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
این قید می توانید رفتار اتصلات بدن مانند ک÷لها و نشانه هاو زانوها را به روش واقعگرا شبیه سازی نمایید 1– فایلRag doll 1 از پوشهReactor را باز كنید . 2– پانلReactor را فعال كنید . دكمهRb collection را فعال كنید داخل دیدگا...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

قیدragdoll

به کمک این قید می توانید رفتار اتصلات بدن مانند ک÷لها و نشانه هاو زانوها را به روش واقعگرا شبیه سازی نمایید

1– فایلRag doll 1 از پوشهReactor را باز كنید .

2– پانلReactor را فعال كنید . دكمهRb collection را فعال كنید داخل دیدگاه كلیك نموده ودكمه ماوس را رها كنید تا ی مجموعهRigial body ایجاد نمایید .

پای/ین پانل دكمهAdd را كلیك كنید . همه اشیا صحنه غیر ازSphere را انتخاب نموده و دكمهSelect را كلیك كنید .

3– اكنون داخل پانل دكمهRagdoll را فعال كنید . داخل دیدگاه كلیك كنید . زیر قسمت Properties كادرParent را كلیك كنید . دكمهNone را فعال كنید .

4– داخل دیدگاهBonel 4 ( دست طرف جپ ) را كلیك كنید . سپس داخل پانل دكمه None مقابلChild را كلیك كنید . استخوانBone 12را كلیك كنید .

5– دوباره داخل دیدگاه بیرون شی كلیك كنید تا یك قید جدید بسازید . كادرParent و سپس دكمهNone را كلیك كنیدBone 12 را كلیك كنید. سپس دكمهNone مقابل Child را كلیك نموده و آنگاهBonel 1 را كلیك كنید .

6– بیرون شی كلیك كنید تا یك قید جدید بسازید . كادر Parent و دكمهNone را كلیك كنید . شیBonel 8 ( دست طرف راست ) را كلیك كنید. دكمهNone مقابل Child را كلیك نموده و شیBonel 7 را انتخاب كنید . این روال را ادامه دهید.

7– سپس بترتیبReactor® animation در نوار منو را كلیك كنید . دكمهOK و سپس دكمهContiune را كلیك كنید . متحرك سازی را اجرا نمایید .

8– این فایل را با نامRagdoll2 داخل پوشهReactor ذخیره نمایید .

9– یك از قیدهایRagdoll را انتخاب نمایید . پانلMoidfy و قسمت ؛properties را باز كنید .

پارامترها و تنظیمات این قید ر بدلخواه تغییر دهید .

10– بترتیبReactor®anomation را كلیك كنید . متحرك سازی را اجرا نموده و نتیجه تغییرات را كنترل نمایید .

شی Reactor Plane

شیPlane  در محیطReactor یك صفحهRigial body است كه بعنوان ی صفحه ثابت و نامتناهی در شبیه سازی عمل می كند . این شی را با شیPlane در محیط 3ds max اشتباه نگیرید . اگر چه شیPlane استاندارد را نیز می توان بعنوان یك شیRigial body استفاده نمود ( بشرط آنكه گزینهconcave mesh را برای آن فعال نماییید ) اما فاقد خصوصیات شیReactor Plane است .

بجای شی Plane مانند سایر اشیاRigial body می توانید از یك شی نایب نمایش استفاده كنید . همچنین می توانید پارامترهایFriction وElasticity را برای آن تنظیم نمایید اما شی همواره در صحنه ثاب می ماند.

شی Reactor Plane فقط در یك جهت عمل می كند و اشیاRigial body كه از طرف ناصحیح به اسن صفحه برسند از درون آن عبور می كنند. نرمال این شی همواره مشخص و معلوم است و بسادگی می توانید جهت درست آن را تشخیص دهید .

1– فایلPlanel را از پوشهReactor را باز كنید متحرك سازی آن را اجرا و سپس متوقف نمایید

2– شیSphere را انتخاب نمایید . بترتیبReactor®Open property در نوار منو را كلیك كنید می خواهیم خصوصیات فیزیكی رابه این شی نسبت دهیم .

3– فیلدMass را معادل 5 قرار دهید . زیر قسمتSimulation geometry گزینهConcave mesh را كلیك كنید پنجره را ببندید .

4– پانلReactor را باز كنیددكمهRb collection را فعال كنید . یا در نوار ابزار سمت چپ پنجره اصلی دكمهCreate rigid body collection را كلیك كنید .

5– داخل دیدگاه كلیك كنید . پایین پانل دكمهAdd را كلیك كنید . هر دو شی را انتخاب نموده و دكمهSelect را كلیك كنید .

6– بترتیبRender®create animation در نوار منو را كلیك نموده یا در انتهای نوار ابزار سمت چپ دكمه Create animation را كلیك كنید .

7– متحرك سازی را اجرا نمایید .

8– اكنون داخل پانلReactor دكمهPlane را كلیك كنید .

9– داخل دیدگاه كلیك كنید . داخل دیدگاهFront این صفحه را در مكان مناسب پایین توپ قرار دهید .

10– داخل دیدگاه آیكونRb collection را انتخاب نمایید. پانلModify را باز كنید دكمهAdd را كلیك كنید . شیPlane 01 را انتخاب نموده و دكمهSelect را كلیك كنید .

11– بترتیبReactor®create animation در نوار منو را كلیك كنید .

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین