سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
پیشرفته آموزش برنامهReactor در ادامه آموزش های قبلی و مطالبReactorها می خواهیم اشیاء تركیبی را معرفی كنیم. Rigid body می دانید كهRigid bodyممكن است شامل یك یا چند شی باشد.اگر خصوصیات فیزیكی را به یك شی نسبت داده و سپس آن را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش شماره12دوره پیشرفته

آموزش برنامهReactor

در ادامه آموزش های قبلی و مطالبReactorها می خواهیم اشیاء تركیبی را معرفی كنیم.


Rigid body :

می دانید كهRigid bodyممكن است شامل یك یا چند شی باشد.اگر خصوصیات فیزیكی را به یك شی نسبت داده و سپس آن را به یك مجموعهRigid body اضافه كنید می گوییم مجموعه شامل یك شی ابتدایی است.اما می توانید مجموعهRigid bodyمتشكل از چند شی ایجاد نمایید.ابتدا باید اشیاء را گروه بندی نمایید.سپس گروه را به یك مجموعه بدنه سخت اضافه می كنید اعضای گروه آنگاه اشیاء ابتدایی مجموعهRigid body می شوند.

1    1) این فایل راDownloadكنید.

2 ) كلید Hرا بزنید و نام گروه را كلیك نموده و دكمه Selectرا انتخاب كنید.

3 ) بترتیب Reactor> open  property  editorدر نوارمنو را كلیك كنید.همانگونه كه ملاحظه  می كنید امكان تغییر پارامتر Massوجود ندارد.

4 ) بترتیب Group > un groupدر نوار منو كلیك كنید اكنون هریك از اشیاء جداگانه انتخاب نموده خصوصیات فیزیكی آن را تغییر دهید.

5 ) سپس بترتیب Group>Groupدر نوار منو كلیك كنید.


Rigid body collection :

این مجموعه یك شی كمكی Reactor است كه بعنوان یك نگهدارنده برای بدنه های سخت عمل می كند هرگاه یك مجموعه Rigid bodyدرصحنه ایجاد نمایید می توانید به هر تعداد اشیاء معتبر را به این مجموعه اضافه نمایید.

1 ) داخل پانل Reactorدكمه Rbcollectionرا فعال كنید یا در نوار ابزار سمت چپ پنجره اصلی دكمهcreate rigid body collectionرا فعال نمایید.

2 ) داخل یكی از دیدگاه ها كلیك نموده و دكمه ماوس را رها كنید.آیكون مجموعه بدنه سخت آشكار خواهد شد.

3 ) پانل Modifyرا بازكنید پایین پانل دكمه Pickرافعال كنید. بر روی شی Rigid body داخل صحنه كلیك كنید دوباره دكمه Pickرا فعال نموده و شی مورد نظر را كلیك كنید.

4 ) اگر تعداد اشیاء مورد نظر زیاد است پایین پانل دكمه Addرا كلیك نموده و سپس نام همه اشیاء مورد نظر را انتخاب نموده و دكمهSelectرا بزنید.

5 ) بترتیب Reactor > create animationدر نوارمنو را كلیك كنید یك پیام آشكار شده و متذكر می شود كه از شی Concaveاستفاده نمایید.دكمه Closeرا كلیك كنید.شی Sphereرا انتخاب كنید بترتیبReactor > open property editor درنوار منو را كلیك كنید گزینه  Concave meshزیر قسمت Simulation geometryرا انتخاب نمایید.برای سایر اشیاء نیز به همین روش عمل كنید.

6 ) بترتیب Reactor>create animationرا كلیك كنید دكمه Okو سپس دكمه Continueرا كلیك كنید متحرك سازی را اجرا نمایید فقط كره سقوط می كند چون دارای ماده سنگین است.

7 ) این فایل را در پوشه Reactorكه ساختید ذخیره نمایید.


قیدها :

هنگامیكه متحرك سازی را اجرا می كنید اشیاء بطور خودكار سقوط كرده یا با یكدیگر برخورد نموده یا جهش دارند فرض كنید می خواهیم یك صحنه باز شدن درب توسط یك مرد را متحرك سازی نماییم اما چگونه می توان مطمئن شد كه شی درب Rigid bodyبر روی زمین سقوط نكند ویا هنگام چرخش بر روی لولاها بدرستی عمل كند؟ بدین منظور از قیدهاConstraintاستفاده می كنیم انواع قیدها به شما امكان می دهند تاحركات اشیاء در شبیه سازی فیزیكی را محدود و كنترل نمایید.


قیدSpring :

شی كمكی Springبه شما امكان می دهد نوعی حالت فنری بین دو شیRigid body یا بین یك شی Rigid bodyو یك نقطه در فضا ایجاد نمایید.

1 ) این فایل را Down loadكنید.

2 ) شی Planرا انتخاب نموده و پنجره Property editorرا باز كنید پارامترMassرا معادل 5قرار دهید

گزینه Concave meshرا كلیك كنید.

همین تنظیمات را برای شی Cylanderاجرا كنید.

پانل Reactorرا فعال كنید دكمه Rbcollectionرا فعال كنید داخل صحنه كلیك كنید تا یك مجموعه Rigid bodyایجاد نمایید.

پایین پانل دكمه Addرا زده و نام هر دو شی را انتخاب نموده و دكمهSelect را بزنید.

به ترتیبReactor>create animation در نوار منو را كلیك كنید دكمه OKوسپس دكمهContinuرا كلیك كنید.

اکنون داخل پانلReactor دکمهSpring را کلیک کنید داخل دیدگاه کلیک کنید و دکمه ماوس را رها کنید.

پایین پانل  و زیر قسمتSpring properties کادرParent را کلیک کنید دکمهNone مقابل این کادررا کلیک کنید داخل دیدگاه شیCylinder را کلیک کنید.

سپس دکمهNone مقابلChild را کلیک کنید داخل دیدگاه شیPlane را کلیک کنید.

بترتیب> Create nimation Reactor در نوار منو را کلیک کنید دکمهOk و سپس  دکمهContinueرا کلیک کنید.

متحرک سازی را اجرا نمایید پانلModify را بازکرده و تنظیمات شی کمکیSpring را تغییر داده و دوباره متحرک سازی را ایجاد و سپس اجرا نمایید.

این فایل را درپوشهReactor ذخیره سازی نمایید.


قیدLinear dashpot :

به کمک این قید می توانید دو شیRigid body را به یکدیگر مقید نمایید یا یک بدنه را به یک مکان در فضای جهانی مقید نمایید.

این فایل راDownload کنید.

پانلReactor را فعال نمایید دکمهDashpot را فعال کنید.

داخل دیدگاه کلیک کنید. آیکون قید را توسط ابزارMove بالای شیCylander قرار دهید.

پانلModify را باز کرده و دکمهNone مقابل عبارتChild را فعال نمایید داخل دیدگاه بر روی شیPlane کلیک کنید.

بترتیبReactor>Create animation در نوار منو را کلیک کنید سپس متحرک سازی را اجرا نمایید تغییری حاصل نمی شود.

شیCylander را انتخاب کنید داخل پنجره Rigid body properties پارامترMass را معادل 5 تنظیم نمایید.

متحرک سازی را ایجاد نمایید سپس آن را اجرا کنید این فایل را در پوشهReactor ذخیره نمایید .

قیدAngular dashpot

 به کمک این قید می توانید گرایش نسبی دو شی بدنه سخت با یکدیگر و یا گرایش مطلق یک شی بدنه سخت در فضای جهانی را محدود و مقید نماییم.


قیدهای مشارکتی :

عملکرد قیدهای مشارکتی نسبت به قیدهای ساده بسیار مهمتر و استوارتر است اما شبیه سازی آنها بسیار مشکل تراست . همه قیدهای مشارکتی را باید به یک رهگشا قیدConstraint solver اضافه نماییم . این رهگشا بعنوان یک نگهدارنده برای قیدهای مشارکتی در یک مجموعه عمل می کند و همه محاسبات لازم برای عملکرد قیدها را انجام می دهد.

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین