سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ره پیشرفته Reactor Reactor ها برنامه هایی هستند كه به ما این اجازه را می دهند كه صحنه هایی با پیچیدگی زیاد را به آسانی وسرعت باسازی كنیم . به وسیله آنها می توان قیدها واتصالات گوناگونی را ایجاد نماییم ورفتارهایی مانند با...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش شماره 11 دوره پیشرفته Reactor :

Reactor ها برنامه هایی هستند كه به ما این اجازه را می دهند كه صحنه هایی با پیچیدگی زیاد را به آسانی وسرعت باسازی كنیم . به وسیله آنها می توان قیدها واتصالات گوناگونی را ایجاد نماییم ورفتارهایی مانند باد وموتور را به آسانی می توان انجام داد.

در شروع كار شی مورد نظر خود را ایجاد نمایید وبه وسیلهPeactor خصوصیات فیزیكی را به آن نسبت دهید. اشیاء را می توان متحرك ساخت یا ثابت نمود یا آنهارا به كمك قیدها به همدیگر متصل نمود . بعد از نسبت دادن این خصوصیات می توانید جلوه های طبیعی درصنحه خود داشته باشید.

Reactor پنجره ای را دارا می باشد كه می توان به كمك آن پیش نمایش ازمتحرك سازی یا صحنه را داشت وتمام تنظیمات را به صورتRealtime زمان واقعی داشت. حتی می توانید دراین پنجره به گردش نیز بپردازید . وسپس با كلیك كردن دوباره به صحنه خود وارد شوید.


 آشنایی با پارامترهای Reactor :

دراینجا شما با پارامترهایReactor ونیز نوع كاركردن و چگونگی دسترسی آسان به آنها را خواهید آموخت.

به طور كلی چهار راه برای پیدا كردن واستفاده نمودنReactor ها وجود دارد كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد:

1-  استفاده ازنوار منو:

با استفاده ازنوار منویReactor می توانید به تمام ابزار وقیدها ونیز لفافه های فضاییReactorها دسترسی داشته باشید. بازدن و رفتن بروی این منو باز می شود وآماده استفاده .

2-استفاده از پانلCreate :

به كمك پانلCreate ورفتن به قسمتHelpers ها می توانید ازReactor استفاده نمایید.

3-  استفاده ازReactor bar

به كمك قسمتReactor bar  می توانید به امكانات این برنامه دسترسی داشته باشید.

4-  استفاده كلید های میانبر راست كلیك Alt+shiftt

زمانی كه درصحنه دو دكمهAlt+shift را نگه دارید وسپس راست كلیك نمایید منوی فرعی برنامهReactor  باز می شود.

خوب تا اینجا راه و روش های گوناگون رسیدن به این برنامه را آموختید حالا وقت آن رسیده كه كار را باReactor آغاز نماییم

 البته خاطرنشان كنم كه یك سری دیگر ازامكاناتUtilites می باشد مانند پنجره پیش نمایش وشبیه سازی یا تغییر جهان وغیر…………


ایجاد یكReactor :

درReactor ها اكثر قیدها ومجموعه ها دارای آیكون خاص به خود می باشند . این آیكون ها در صحنه نمایش داده می شود ولی قابل رندر نمی باشد.


Riqid Bodies

بدنه های محكم یا سختRiqid Bodies اصلی ترین بلوك های ساخت درمحیطReactor به شمار می روند . هرشی كه قابل تغییر نباشد را مثل یك میز یا یك كلید را می توان یكRiqid Bodies نامید هرشی درصحنه را می توان به عنوان یكRiqid Bodies    بدنة سخت تبدیل نمود. امكان دارد كه شی كه شما می خواهید به بدنة سخت تبدیل كنید از چند شی تشكیل شده باشد. دراینجا اسم این بدنة سخت راCompound riqid body می نامند.

ممكن است بدنه سخت مورد نظرشما در بسطر زمان متحرك سازی شده باشد وتغییرشكل دهد آن وقت است محدوده بدنه سخت شما همان فریم اول می باشد.


یك تمرین:

یك صحنه جدید ایجاد نمایید ودرصحنه یك شیBox ایجاد نمایید . وهمچنین یكPlane  درصحنه خلق نمایید. شیBox را انتخاب نمایید.

به ترتیبReactor > openoproperty Editorرا انتخاب نمایید. پارامترmass شیوه وقوع برخورد سایر اشیاء ونیروی خارج شده را تعیین می نماید اگر این پارامتررا معادل صفرقرار دهید شی در طول متحرك سازی درجای خود ثابت می ماند وبقیه اشیاء با آن برخورد می كنند . این مقدار برایBox معادل 60 قرار دهید و برایPlane معادل صفرتنظیم نمایید.

پارامترFrection میزان و ضریب اصطحكاك می باشد. این پارامتر میزان نرمی حركت شی برروی اشیاء دیگر را تعیین می نماید كه برای هردوشی 5% كافی می باشد.

پارامترElasticity تاثیر برخورد اشیاء را تعیین می نماید یعنی زمان برخورد شی با چه شتاب و جهشی برگردانده شود. برای شیBox معادل 5/2 وبرای شیPlane معادل 2% را تعیین نمایید.

گزینهInaective اگر فعال باشد آنگاه بهنگام شروع متحرك سازی آن شی غیر فعال است.

وبرای فعال شدن باید با یك شی دیگر تقابل داشته باشد یا باحركات ماوس آن را حركت دهیم بعنوان مثال اگر یك شی را درهوا قرار دهید وپارامترmass را به آن نسبت دهید وكادركنترلی Inactive را برای آن فعال كنید هنگامیه متحرك سازی را شروع كنید شی درهواباقی می ماند این كار  را برای شیPlane انجام می دهیم وگزینهInactive را فعال می كنیم .

اگر گزینه فعال باشد دراین زمان دیگر این شی با اشیاء دیگر برخورد نخواهد داشت وازداخل آنها گذر خواهد نمود.


گزینه Disable all collisions :

اگر این گزینه فعال باشد دراین زمان دیگر این شی با اشیاء دیگر برخورد نخواهد داشت واز داخل آنها گذر خواهد نمود.


گزینه Unyielding :

اگر كادر كنترلیUnyielding فعال باشد آنگاه شی متحرك سازی قبلی را ازمحیط 3Dsmax دریافت می كند.


گزینه Phantom :

كادر كنترلیPhantom اگر برای یك شی فعال باشد آن شی داخل صحنه حضور فیزیكی نخواهد داشت و از درون سایر اشیاء عبور می كند.


گزینه Simulation  geometry :

زیر قسمتSimulation geometry می توانید نوعی شی جایگزین ( نایب ) برای شما داخل صحنه خود ایجاد نمایید تا عملیات را سریعتر وراحتر انجام دهید. برای هردوشی داخل صحنه از روشMesh cohvex  hull استفاده نمایید.

تااینجا پیچیدگی و گنگی این سیستم برای شما بازشده وترس شما ازاین سیستم فروریخت.

این فایل را درپوشه ای به نامReactor كه درست می كنید ذخیره نمایید.

 ادامه درقسمت بعدی....

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین