تبیان، دستیار زندگی
ره پیشرفته plugin swift 3d در این آموزش ها قصد کردیم که در قسمت پیشرفته هر10 قسمت به آموزش یکplugin بپردازیم.Plugin ها نرم افزارهایی هستند که به یک نرم افزار قدرت مضاعف می بخشند. نامplugin امروز ماswift 3d می باشد اینplugin م...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش شماره 10 دوره پیشرفته plugin swift 3d

در این آموزش ها قصد کردیم که در قسمت پیشرفته هر10 قسمت به آموزش یکplugin بپردازیم.Plugin ها نرم افزارهایی هستند که به یک نرم افزار قدرت مضاعف می بخشند. نامplugin امروز ماswift 3d می باشد اینplugin می تواند از نرم افزار3ds MAX خروجی SWFبگیرد خروجیمربوط به SWFنرم افزارFlash می باشد. این plugin در واقع این کار را انجام می دهد که تصاویرpixel را به تصاویرvector تبدیل می کند .

اینplugin توسط شرکتElectric. Raln ساخته شده است و می توان بر روی3ds MAX 3,4,5نصب نمود. البته خاطر نشان می کنم که اینplugin را بر روی سایت قرار نداده ایم و شما عزیزان اینplugin را می توانید از بانک های نرم افزاری تهیه نمایید.


نصب برنامه

گزینهsetup را بزنید سپسNext کنید. در قسمت سوم گزینهInstall the plugin For version 4 را فعال نمایید و به قسمت بعد بروید دکمهBrowse را بزنید و بر روی system خود دایرکتوری3dsMAX5,4 را پیدا کرده و بر روی آن کلیک کنید و سپسOK.

حالا دوبارهNext را زده تا نرم افزار نصب شود. بعد از نصب3dsMAX را باز کنید و کلیدF10 را بزنید تاRenders scene باز شود.

در قسمت سومی یعنی Renderers current و درBox اولproduction گزینهAssign را بزنید و از لیست باز شده swift 3d Max Render انتخاب کنید نمایید.

بعد ازOK خواهید دید که پنجره swift 3d MAX Registration باز شده است.

در اینجاplugin از شما کد ورود را می خواهد بهCD خود مراجعه کرده ازFolder نرم افزار بر روی فایلText موجود کلیک کرده تا باز شود. در این فایلserial Number وجود دارد که هر کدام از آنها را کپی کرده و درBox مربوطpaste نمایید. در قسمت Name هم اسم خود را وارد نمایید. سپسOK را بزنید. حالا plugin آماده برای استفاده می باشد.

توضیحات:

قسمتFile option مربوط به تنظیمات ذخیره سازی و نوع Format فایل می باشد گزینهsave as مسیر ذخیره سازی فایلSWF می باشد.

گزینه save as type معیین می کند که این فایل خروجی گرفته شده چه نوعی باشد فایل Flash باشد یاseguential(eps) یا یک فایلAdobe illustrator(all) یا یک تصویر وکتور باشد.Scalable vector Graphics (svg)

قسمتFile Level معین می سازد که نرم افزار انتخابی برای خروجی گرفتن چه ورژنی باشد.

گزینهAnimation Level معین می سازد که فایلscalable vector Graphics(svg) به چه صورت خروجی گرفته شود به شکل (Native) یعنی به همان صورت پیش فرض یا به شکل(script) به صورت کد گزینهcompressed جلوی قسمتAnimation Level فایل خروجی گرفته شده را فشرده سازی می نماید.

قسمت File option مربوط به نوع نمایش سطوح اشیاء در فایل خروجی گرفته شده می باشد. با فعال شدن گزینهoptionFillخود به خود منوی کرکره ایFill Type فعال می شود در این منو شما می توانید میزان کیفیت فایل خروجی گرفته شده را تعیین نمایید که در زیر یک به یک آنها توضیح داده خواهد شد.

گزینهcartoon single color Fill شکل را به صورت کارتونی تبدیل کرده و نیز از یک رنگ استفاده می نماید.

گزینهcartoon Arerage color Fill به وسیله این گزینه یک حد وسط از رنگ در داخل شی پر می شود.

گزینهcartoon Two color Fill به کمک این گزینه از دو رنگ برای پر شدن سطوح استفاده می شود.

گزینهcartoon Four color Fill به وسیله این گزینه از چهار رنگ برای پر شدن استفاده می شود.

گزینهcartoon Full color Fill به کمک این گزینه از تمام تیره رنگ های موجود در صحنه استفاده می شود. ولی نرمیFaceهای شی رعایت نمی شود و به صورتNoNe smote می شود.

گزینهArea Greadient shading به کمک این گزینه سطح به وسیله یک رنگGreadieht پر می شود که از قسمت روش شکل گرفته تا قسمت تیره پیش می رود.

گزینهmesh Greadieht shadingبه وسیله این گزینه تمامmesh های موجود در روی سطح شی به صورتGreadient پر می شود و فایل به صورت کاملاً طبیعی ولی سنگین در می آید.

گزینهshow Back faceبه کمک این گزینه شما می توانید یک روشنایی یا(High lights) بر روی شی داشته باشید.

گزینهspecular High lignts به کمک این گزینه شما می توانید یک روشنایی یا(High lights) بر روی شی داشته باشید.

گزینهshadows سایه شی را نیز قابل رندر می سازد.

منوی کرکره ایshadow ispeolur light معین می سازد که از کدام نور در صحنه استفاده شود که به صورت پیش فرض بر رویDefault light می باشد.

قسمتEdge option مربوط به ایجاد خط و خطوط بر روی شی می باشد. این خطوط ها همانsegment های بر روی شی می باشد.

با زدنInclude Edges شما می توانید خاصیت خطی یاLine را فعال کنید. منوی کرکره ایEdge Type معلوم می کند که خط ها به صورت دور می باشد یا به صورت فراگیر در قسمتLine weight میزان قطر و ضخامت خط ها معیین می شود. درEdge color Box رنگ خطوط را تعیین می شود.

پارامترDetall Angle تعیین می کند که تا چه زاویه هایی به روی شی رندر می شود.

گزینهInclude Hidden Edges خطوط را پشت شی را که مخفی هستند قابل رندر می سازد.

قسمتcurve Fitting مربوط به ایجاد منحنی و نرم نمودن خطوط می باشد و هر چه این میزان رو به گزینهcombine Edgesand fill خطوط را بر سطح پیوند می دهد.

مهدی بندری