سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ه پیشرفته ساخت پاشیدن آب به وسیله Particle Flow افزودن نیروها و جاذبه ها در ادامه تمرین قبلی برای اضافه کردن نیروهایی مانندGravity(جاذبه) باید از عملگرForce استفاده نمود. در این تمرین ما باید دو لفافه فضاییGravity(جاذبه)Wind(...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش شماره 8 دوره پیشرفته

ساخت پاشیدن آب به وسیله Particle Flow

افزودن نیروها و جاذبه ها

در ادامه تمرین قبلی برای اضافه کردن نیروهایی مانندGravity(جاذبه) باید از عملگرForce استفاده نمود. در این تمرین ما باید دو لفافه فضاییGravity(جاذبه)Wind(باد) را به سیستم خود اضافه کنیم.

1. دو عملگرForce را درگ کرده و در داخل رویدادSplash رها سازید.

2. عملگر اول را انتخاب کنید و از پارامترهای آن گزینهAdd را بزنید و سپس بر روی لفافهGravity کلیک نموده تا انتخاب شود.

پارامترInfluence را به150 تغییر دهید

عملگر دوم را انتخاب و دکمهAdd را زده و لفافهWind را انتخاب کنید. و پارامترInfluence را به 5 تغییر دهید.


تنظیم عمر ذره ها

یک دفعه متحرک سازی را اجرا نمایید می بینید که متحرک سازی درست می باشد ولی هرگز ذره ها نمی میرند. این به این دلیل است که برای ذره عمری را تعیین نکرده ایم برای تعیین عمر ذره راههای بسیاری موجود است که ما از ساده ترین آن که عملگرDelete باشد استفاده می کنیم.

عملگرDelete می تواند ذره ها را در مدت زمان معین بعد از گذشتن از آزمایش حذف نماید.

از انبار پایین یک عملگرDelete برداشته و درگ کنید و درSplash رها کنید.

پارامترهای این عملگر را به صورت زیر تنظیم نمایید.

پارامترRemove را معادلBy Particle age قرار دهید یعنی برابر عمر خود ذره.

پارامترهایLifespan وVariation را به همان صورت پیش فرض رها کنید. در اینجا تمرین خود راSave نمایید و متحرک سازی را یکدفعه اجرا نمایید.

در ادامه می خواهیم ذره های مه و بخار ایجاد نماییم که بر اثر برخورد قایق و پاشیده شدن ذره پدید می آید.

پس به انتهای رویدادSplash یک آزمایشage test اضافه نمایید. و گزینهIs Greater than test value را انتخاب نمایید. پارامترTest Value را مساوی 10 قرار دهید و پارامترVariation را معادل 4 قرار دهید.

پس همه ذره ها داخل رویدادSplash مورد آزمایش قرار می گیرد و اگر عمر آنها از 10 تجاوز کند به رویداد دیگر ارسال می شود.

 این ذره ها باید ذره جدید تولید نمایند پس باید یک آزمایشSpawn به این رویداد اضافه نمایید.

یک آزمایشSpawn را به ناحیه خالیEvent Display اضافه نمایید ودستگیره آزمایشAge test را به آن متصل نمایید.

در داخل پارامترهای رویدادDisplay در قسمتType گزینهGeometry را انتخاب نمایید.

سپس آزمایشSpawn را کلیک نموده و از پارامترهای آن در قسمت فیلد عددی Spawn able عدد 75 را وارد نمایید و پارامترOffspring را معادل 3 قرار دهید و همچنین پارامترVariation را معادل 15 قرار دهید.

ایجاد مه و بخار

در اینجا ذره های مربوط به مه و بخار تحت تأثیر لفافه های فضایی می باشند.

رویداد جدید را تغییر نام دهید و آن راSpawn mist قرار دهید  در نهایت یک عملگرForce به این رویداد اضافه نمایید این عملگر را انتخاب نمایید و دکمهBy list را زده و گزینهDrag را کلیک کنید و بعد از آنWind را اضافه نمایید پارامترInfluence را معادل 50 قرار دهید.

به روی عملگرDelete داخل رویدادSplash کلیک نموده و گزینهCopy را انتخاب نمایید و در داخل رویدادSpawn mist آن راPaste نمایید.

متحرک سازی را اجرا نمایید می بینید که حاصل کار رضایت بخش می باشد حالا وقت آن است که برای ذره ها شکل و مواد انتخاب کنیم در این قسمت ما شکل مه و بخار را از کره ای که در صحنه داریم استفاده می کنیم و با استفاده از گزینهOpacity میزان شفافیت این اشکال کره که خواهیم ساخت را کم می کنیم به رویداد Splash یک عملگرShape Instance اضافه می کنیم.

دکمهNone را انتخاب نموده و سپس دکمهH از روی صفحه کلید را زده وSphere را انتخاب نمایید سپس در داخل عملگرDisplay منویType را باز کرده و آن را معادلGeometry قرار دهید.

ادامه و نیز قسمت پایانی در قسمت 9

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین