مهندسین عمران متخصص‏های قوی در این زمینه هستند، چرا كه به بررسی سازه‏هایی می‏پردازند كه در آن ها حركت نیست. ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حل مسأله استاتیك

یك جعبه به وزن ٨N مطابق شكل توسط 2 طناب آویزان نگه داشته شده است. نیروی كشش هر یك از دو طناب را محاسبه كنید. (از وزن طناب چشم پوشی كنید.)

 

 

قبل از هر چیز مروری كلی بر مسائلی از این نوع بیاندازیم.

برای مشاهده فیلم کلیک کنید.

حل مسأله استاتیك

راهنمایی:

به اینگونه مسائل كه جسم ساكن است و در هیچ جهتی حركتی ندارد، مسائل استاتیكی می‏گویند. مهندسین عمران متخصص‏های قوی در این زمینه هستند، چرا كه به بررسی سازه‏هایی می‏پردازند كه در آن ها حركت نیست. (مثل یك ساختمان یا سد یا...).

 

در اینگونه مسائل ابتدا نیروها را در راستاهای افقی و قائم تجزیه كرده و به كمك قانون اوّل نیوتن (  و ) مجهولات خواسته شده را به دست می‏آوریم.

 

 

حل:

 

ملاحظه نمودید طنابی كه به وضعیت قائم نزدیك‏تر است، نیروی بیشتری را تحمل می‏نماید.

در حالت كلی این موضوع را به یاد داشته باشید كه هرگاه جسمی ساكن باشد و مجموعه‌ای از نیروها به آن وارد شود آنگاه حتماً برآیند نیروها صفر خواهد بود. این موضوع حتی برای شما كه مشغول مطالعه فیزیك هستید صادق است. در تصویر زیر فردی را مشاهده می‌كنید كه در حال سكون است. به این فرد از جهات مختلف نیرو وارد می‌شود ولی برآیند نیروها صفر است.

 


مرکز یادگیری سایت تبیان - تهیه: محسنی

تنظیم: مریم فروزان کیا