سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شماره 13 در جلسه قبل كار با لبه ها و همچنین تغییر دادن لبه ها را آموختید . در این قسمت می خواهیم شما را باFace آشنا كنیم . Face :Face ها اساس و بنیان سطح در نرم افزارها سه بعدی می باشند به طور كلیFace را به سطوح مثل...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش دوره مبتدی شماره 13

در جلسه قبل كار با لبه ها و همچنین تغییر دادن لبه ها را آموختید . در این قسمت می خواهیم شما را باFace آشنا كنیم .

Face:Face ها اساس و بنیان سطح در نرم افزارها سه بعدی می باشند به طور كلیFace را به سطوح مثلث تشكیل دهنده یك شی گویند اما در اكثر نرم افزارها سه یعدی به صورت پیش فرض این مثلث ها نشان داده نمی شوند . چون به پیچیدگی شی اضافه می شود و كار بر روی آن شی بسیار سخت می شود . به همین دلیل نرم افزار این مثلث های را نشان نمی دهد در نرم افزارهای سه بعدی هر دوFace یك سطح قابل دید كه همان سطوح مربع هستند را می سازد

درEditable mesh قابلیت انتخاب و ویرایشFaceها را در اختیار گذاشتهشده است و در این قسمت به همین مهم خواهیم پرداخت البته یك سری از پارامترها در تمام مولفه ها مشترك می باشد و در دو قسمت قبل در رابطه با آنها صحبت كردیم . در این قسمت به پارامتر های شخصی مولفهFace خواهیم پرداخت :

EditGeometry : در این قسمت می توانیم تغییراتی را بر روی شی ایجاد نماییم به طور كلی شی را ویرایش كنیم .

اولین گزینه در این قسمت گزینهcreate است به كمك این گزینه می توان یكface ایجاد نمود.

Delete : به كمك این زمان می توان یكFace را حذف نمود .

بقیه گزینه به غیر از گزینه های زیر, در قبل گفته شده است .

Tessellate : به كمك این گزینه می توانید بصورت سنگهای چهار گوش كوچك قسمت های منتخب را در بیاورید وFace  های انتخابی را به تعداد بیشتری تقسیم نمایید . یعنی اگر یكFace را انتخاب نمودید با زدن این گزینه آنFace به چهار قسمت تقسیم می شود.

در زیر این فرمان دو حالت انتخاب وجود دارد كه به شرح زیراست :

Edqe : به كمك این گزینه یكFace را تقسیم می كند به لبه ها متصل می شوند .

Face – Center : به كمك این گزینه یكFace در وسطFace انتخابی ایجاد می شود و خطوط تشكیل دهنده بهVertex جوش می خورد .

Explode  : به كمك این فرمان یك قسمت انتخابی را می توان بیكObject یا یك شیElement تبدیل نمود در آینده بیشتر باElement آشنا خواهید شد .

SurFace properties : در این قسمت شما می توانیدFace ها را ویرایش و تغییر دهید و جهت نرمال ها را تعیین نمایید و همچنین نوع گروه های هموار سازی را تعیین نمایید .

اولین قسمت در این بخش قسمتNormals می باشد . به كمك نرمالFlip می توانیدFace انتخابی را بر عكس نموده و نرمال را به عكس نمایید .

uniFy : به كمك این گزینه تمام نرمال ها را می توان متحد نمود به این صورت كه اگر یك نرمال به یك سمت و دیگری به سمت دیگر باشد با زدن این نرمال تمام نرمال ها به صورت متحد می شود و همه یك سمت و سو می گیرند.

Flip Normal mode : به كمك این گزینه می توان عملیات برعكس نمودن نرمال ها را به صورت دستی انجام داد زمانی كه این گزینه فعال می شد و با زدن بر روی هر یك ازFace ها آنFace بر عكس می شود.

material : به كمك این گزینه می توان برای شی خود یك مشخصه یا( ID )  ایجاد نمود تا مواد را به این شی و یا حتیFace داد در رابطه با این معقوله در دروس بعد توضیحات مفصل را خواهیم داد.

Smoothing Groups : به كمك این قسمت می توان گروه های هموار سازی را تعیین نمود البته در این رابطه در دروس قبل كاملا" توضیح داده شده است . در اینجا پارامترهای مربوط بهFace به پایان رسیده است و ما به سراغPoly Gon می رویم البتهاكثر پارامترهایPoly Gon مشترك می باشد ولی یعضی از پارامترها نیز مختص خودPoly Gon است را توضیح خواهیم داد

با فعال كردن مولفهPoly Gon چند گزینه فعال می شد كه در زیر به آنها خواهیم پرداخت ولی قبل از آن توضیحاتی را در رابطه باPoly Gon خواهیم داد و به طور كلیPoly Gon به معنای چند گوش می باشد . و در مدل سازی به روشmesn یاPoly Gon باید اصلی و مولفه تقریبا" اصلی می باشد اولین گزینه كه با فعال كردن مولفهPoly Gon فعال می شود گزینه

Ignore visible Edge می باشد . به  كمك این گزینه می توانید خطوطی كه عضو شی منتخب نیستند را انتخاب نمی كند .

Bevel : به كمك این گزینه می توان یك چند گوش را می توان كوچك و بزرگ نمود این گزینه نیز از گزینه های مهم می باشد .

این دو گزینه فقط گزینه های مختص به مولفهPoly Gon می باشد . پس در اینجا اهمیت دروس قبل را درك می كنیم چون اكثر فرمان ها در دروس قبل توضیح داده شده است .

آخرین مولفهEditable mesh گزینهElement می باشد این گزینه هیچ پارامتر مخصوص به خود ندارذ وئلی مفهوم كلیElement به این صورت است كه زمانی كه شما یك شی راAttach می كنید آن شی به عنوان یك مولفهElement محسوب می شود . شی كه به شی مادر وصل نباشد را شی Element می نامند .

تا اینجا كاملا" باEditabe mesh آشنا شدید و مدل سازی به این روش را كامل آموختید در درس های آینده با تغییر دهنده به طور كلی آشنا خواهید شد .

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین