سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
شماره 12  Editable mesh در ادامه مبحثEditable mesh در این قسمت می خواهیم به قسمت بعدی یعنیEdge یا لبه ها بپردازیم . لبه ها درواقع خطوطی هستند که نقاط یاVertex ها را به یکدیگر متصل می کنند این مولفه نیز مانند مولفهVertex ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش دوره مبتدی شماره 12

 Editable mesh

در ادامه مبحثEditable mesh در این قسمت می خواهیم به قسمت بعدی یعنیEdge یا لبه ها بپردازیم . لبه ها درواقع خطوطی هستند که نقاط یاVertex ها را به یکدیگر متصل می کنند این مولفه نیز مانند مولفهVertex دارای فرمانهای برای تغییرات می باشد.

 که درزیر به آنها خواهیم پرداخت البته بعضی از این فرمانها در تمامی یا بعضی از مولفه ها به صورت یکسان می باشند که ما از آنها به صورت سطحی خواهیم گذشت.

Selection:فرمانهای این قسمت مربوط به نوع انتخاب و انتخاب کردن می باشد .

By vertex : به کمک این گزینه می توان با انتخاب یک نقطه تمام خطوط متصل به آن نقطه را انتخاب نمود.

Ignore Backfacing: با فعال نمودن این گزینه زمان انتخاب خطوطی پشتی انتخاب نمی شوند.

Soft selection: این قسمت در آموزش قبل گفته شده است.

Edit Geometry: دراین قسمت ما می توانیم خطوط انتخابی را ویرایش نماییم . که دارای فرمان های زیر می باشد.

Delete: به کمک این گزینه می توانید یک لبه را حذف نمایید.

Attach: به کمک این فرمان می توانید خطوطی که در مجموعه این شی نیستن را به خطوط این شی اضافه نمایید و زمانی که مولفه فرعی لبه یا(Edge) را فعال می نمایید آن لبه نیز قابل انتخاب باشد.

Divide: به طور کلیmesh ها مثلث های هستند که با چسبیدن دو مثلث یک سطح مربع را ایجاد می کنند ولی چون کار با مثلث ها بسیار کاررا مشکل و پیچیده می سازد نرم افزار به طور پیش فرض خطوط میانی بین سطوح مربع را از بین برده است این خطوط که از قطر مربع گذر نموده میانه یا خط وسط دو شی مثلث هستند به کمک این گزینه یعنی (Divide) شما می توانید تعداد مثلث های تشکیل دهنده بر روی یک سطح مربع افزایش دهید.

Turn: همانگونه که در بالا گفته شد به طور کلیmesh ها مثلث های هستند که به یکدیگر چسبیده و تشکیل سطح می دهند اما در نرم افزار به علت جلوگیری از پیچیدگی و سختی کار این خطوط حذف گردیده به کمک گزینه Turn شما می توانید موقعیت خط خود را تغییر داد و به موقعیت خطوط مثلث تبدیل نمایید یعنی با انتخاب یک خط و زدن گزینهTurn آن خط چرخش یافته و موقعیت خود را تعویض می کند.

Extrude: این گزینه در3ds max  بسیار مهم می باشد و در مدلسازی براساسPolygon یاMesh پایه اصلی ما می باشد به کمک این گزینه می توان یک خط را از جای  خود به بیرون یا درون شی براساس جهت نرمال آن خط رشد داد یعنی با انتخاب این گزینه و فعال نمودن گزینهExtrude ودرگ کردن صحنه خط را رشد داده به سمت داخل یا بیرون شی بکشید البته جلوی این گزینه یک فیلد عدد وجود دارد که براساس نوع تنظیمات صحنه برواحدهای مختلف اندازه گیری می توان به آن عدد داد.

Chamfer: این فرمان نیز از فرمان های مهم و کاربردی می باشد این فرمان نقش مهمی را در قسمت مدلسازی به کمکEditable mesh یاEditable polygon بر عهده دارد فعالیت این گزینه این است که خطوط انتخابی را به دو قسمت تقسیم می نماید و آنها را (پخ دار) می کند این فرمان و فرمانExtrude مکمل یکدیگر می باشند و به طور کل مورد نیاز یکدیگر . در جلوی این فرمان نیز مانند فرمانExturde یک فیلو عددی وجود دارد که با توجه به تنظیمات صحنه به واحدهای اندازه گیری مختلف می توان آن را تغییر داد.

Normal: این قسمت مشخص کننده سمت و مسیرExturde کردن می باشد به این صورت که اگر شما زمانی یک دسته لبه را انتخاب کرده باشید می توانید مشخص کنید که این دسته در راستای چه مسیریExturde شوند

 در راستای نرمال کل گروه انتخابی (Group) یا در راستای نرمال مشخص

 یا (Local) البته در رابطه با نرمال ها در دروس قبلی به صورت مفصل توضیح داده شده است.

Slice plane: البته این گزینه از گزینه مشترک در تمام مولفه ها می باشد که در مولفهRertex کامل آن را توضیح دادم ولی در این قسمت نیز به آن اشاره خواهم کرد. به طور کلی این گزینه برای برش برروی شی یا خطوط انتخابی می باشد شما می توانید چند خط را انتخاب نمایید و به کمک این فرمان فقط همان چند خط انتخابی را برش دهید پلان موجود در صحنه که به رنگ زرد می باشد برای راهنمای از حیث جهت و نوع  قرارگیری و زاویه برش می باشد.زمانی که شما تمام تنظیمات را برای برش آماده کردید به کمک فرمانSlice می توانید این شی را برش دهید. اگر گزینهSplit فعال باشد قسمت انتخابی به صورت کامل به دو نیم تبدیل شد  و با انتخاب کردن قسمت بریده شده وحرکت دادن آن می توانید ببینید که این خط کامل جدا شده است .

Cut: این فرمان نیز از جمله فرمانهای مشترک بین مولفه های فرعی شی درEditable mesh می باشد . در رابطه با این گزینه نیز درس قبلی توضیحاتی و گفتیم ولی در این جا نیز مختصر توضیحی در این رابطه خواهم داد این گزینه همانطور که از نامش پیداست برای برش می باشد البته این برش با برشSlice plane کاملا متفاوت است این برش به صورت آزاد و دستی انجام می پذیرد و می توان فقط قسمت های که مورد نظر ما است را به سرعت برش داد.

Rifine ends: به کمک این گزینه می توان زمان بریدن یک قسمت به کمک فرمانCut معیین نمود که در آخر که می خواهیم عملیات برش را خاتمه دهیم نقطه آخر برروی خط انتخابی در همان نقطه انتخابی بچسبد یا نچسبد اگر این که نخواهیم بچسبد از همان نقطه دو خط به دو نقطه دو سرخط انتخابی می چسبد .

 درواقع دریک قسمت دارای سه خط می شویم به جای یک خط البته همین فضا یا برای نقطه اول نیز صادقمی باشد.

Remove lsolsted vertecs: به کمک این فرمان می توان نقاط خارج از شی را حذف نمود البته این فرمان در درس قبل توضیح داده شده بود البته این فرمان از آن دسته فرمان های می باشد که در تمام مولفه وجود دارد.

Create shape form edge: به کمک این گزینه می توانید اشیاء از جنسSnape ها را در راستای حرکت لبه ها خلق نمایید.به این صورت که تمامی خطوط و لبه های انتخابی را به همان صورت به ایشان یک شی ازجنسShape خلق می نماید بازدن این گزینه پنجرهCreate shape باز می شود در این پنجره تنظیماتی وجود دارد که در زیر آنها را توضیح خواهم داد.

Curve name: به کمک اینBox می توانید یک نام برایShape که ایجاد خواهید کرد برگزینید .

Shape type: در این قسمت می توانید مشخص نمایید که نوع خطوط ایجاد شد از چه نوعی باشد به صورت (Smooth) فرم یا به صورت(Linear) به صورت خطی و زاویه دارد.

Ignore hldden: به کمک این گزینه می توانید خطوط پنهان که همان خطوط بین مثلث ها یاMesh های اصلی می باشد را دارای خط کنید یا از خط دار شدن آنها جلوگیری نمایید. بازدن دکمهOk تمام این تنظیمات اعمال خواهد شد.

View align: به کمک این گزینه می توانید خطوط انتخابی را به صفحه یا صحنه جاری هم ردیف نمایید.

Graid ailgn: به کمک این گزینه می توانید خطوط انتخابی را به مشبک های (Grid) صحنه هم ردیف نمایید.

Make planer: به کمک این گزینه می توانید خطوط انتخابی را براساس معدل و میانگین زاویه نرمال های آنها بریک سطحPlane فرضی هم ردیف نمایید.

Collapse : به کمک این گزینه می توانید خطوط انتخابی را نابود و متلاشی نمایید البته این چهار گزینه که توضیح دادم در درس قبل توضیح داده شد ه بود و ازجمله فرمان هائی هستند که در تمام مولفه ها مشترک می باشند.

قسمتSurface properties: این قسمت مربوط به نوع نمایش لبه ها در صحنه می باشد. با انتخاب یک لبه و زدن گزینهInvisible آن خط نامرئی می شود و دوباره بازدن گزینهVisible آن خط مرئی می شود.

Autoedge: در این قسمت می توانید براساس زاویه و ردیف انتخابی لبه ها را نامرئی یا مرئی نمایید دراین قسمت شما با مولفه فرعیEdge نیز آشنا شدید در مبحث بعدی با مولفهFace آشنا خواهیدشد.

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین