سه شنبه 3 اسفند 1395 - 24 جمادي الاول 1438 - 21 فوريه 2017
ره مبتدی تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh درنرم افزار3Dsmax اشیاء را برای ویرایش ونیز ثابت كردن وتغییرشكل دادن بهEditableها تبدیل می كنند در3Dsmax یك شی كه جزء دسته هاstandavd primitivies   می توان ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

آموزش شماره 11 دوره مبتدی

تغییردادن اشیاء وتبدیل آنها به Editable mesh

درنرم افزار3Dsmax اشیاء را برای ویرایش ونیز ثابت كردن وتغییرشكل دادن بهEditableها تبدیل می كنند در3Dsmax یك شی كه جزء دسته هاstandavd primitivies   می توان بهEditable های مختلف تبدیل (convert) نمود. انواع تبدیل ها به شرح زیر می باشد.

Editable mesh – Editable patch – Editabe ploygoh – Nurbs –– Editabe spline كه هركدام را درجلسات بعدی به صورت كامل توضیح خواهم داد . دراین جلسه به توضیح مختصری دررابطه باEditabe mesh می پردازم

Mesh  :

 به طور كلیMesh به معنی تور می باشد وسطح های تشكیل دهندة یكObject كه به صورت مربع هستند راMesh می نامند.

 ConvertیكObject

زمانی كه درصحنه یكObject ایجاد می نمایید به سه صورت می توانید آن را Convert یا تبدیل كنید. یك راه این است كه در صحنه برروی شی انتخاب شده راست كلیك كرده ودرقسمتConvert to گزینهEditable mesh را انتخاب نمایید.

راه دیگر آن است كه به منوی Modify بروید وبرروی نام شی انتخاب شده راست كلیك كرده وسپس آن را بهEditable mesh تبدیل نموده

 راهدیگری نیز وجود دارد به این صورت كه به منویUtilities بروید وبروی دكمهCollapse كلیك نموده وشی انتخابی را بهEditable mesh تبدیل نمایید.


Editable messh پنج مولفه فرعی دارد كه درزیر توضیح خواهیم داد :

Vertex : نقطه ، نوك

Edge : لبه

Face : سطح های سه گوش

Ploygon : چند گوش ها

Element : یك عنصر از شی

دراینجا پارامترها وكلید های مربوط به گزینه Vertex را توضیح خواهیم داد.

قسمت Selection :

دراین قسمت همان طور كه ازنام آن پیداست برای انتخاب ومراحل انتخاب می باشد.

با فعال نمودنVertex پارامترهای مختلفی روشن می شود درقسمت Selectionاین گزینه ها روشن است.

Ignore Back Facing : به كمك این گزینه زمانی كه ما داریم یك قسمتی یا یكVertex را انتخاب می كنیمVertex های پشتی انتخاب نمی شوند.

Show Normal  : به وسیله این گزینه زمان انتخاب یكVertex نرمال آن نیز نشان داده می شود ( در رابطه با نرمال ها دو دروس قبل توضیحاتی را داده ایم )

گزینهvertex Hidde های انتخابی را مخفی می سازد. وگزینهUnide All تمامVertex ها را نمایان می سازد .

به كمكNamed Selectione می توان ازگروه های انتخاب شده كپی هایی را برداشت.

قسمتSoft selection

به كمك این گزینه می توانید یك جاذبه دراطراف Vertex انتخاب شده ایجاد نمایید وبه این ترتیب یك حركت وجابجای نرمی را داشته باشید.

 بازدن دكمهUse  soft selection شما این قابلیت را فعال میكنید.

بعد ازفعال كردن چندگزینه روشن می شود كه درزیر آنها را توضیح خواهم داد.

گزینهFalloff میزان میدان مغناطیسی دور Vertex انتخابی را زیاد می كند.

گزینهPihcn میدان مغناطیسی را نیش گون و تیز می كند.

گزینهBubble میزان میدان مغناطیسی را هموار وتپه ای شكل می كند.

قسمت Edit geometry

گزینهChamrfer شی رابه صورت پخ دار می كند یا یك Vertex را به چندVertex تبدیل می نماید.

گزینهSlice plane به كمك این گزینه می توان یك شی رابرش داد به دو صورت یكی به این شكل كه از هرجا كه شی را برید یكSeqment یاEdqe  ایجاد می نماید یا شی رادرهرجای كه برش می دهد آن شی از آن قسمت به دونیم تبدیل می شود وهمچنینPlane ایجاد شده میزان محدوده برش و زاویه آن را معیین می سازد . برای دونیم شده جدا شدن شی از گزینهSplit استفاده می شود . زمانیSlice plane را می زنید دكمهSlice كه دركنار آن می باشد فعال می شود بازدنSlice شی بریده می شود.

قسمت Weld

دراین قسمت ما می توانیم نقاط را به یكدیگر جوش بدهیم ومتصل كنیم . با انتخاب چندVertex وزدن گزینهSelected نقاط به یكدیگر چسبیده ومتصل می شدند.

فیلد عددی كنار گزینهSelected میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك كرده وچسبانده ، بازدن دكمهTarget شما می توانید یك نقطه را به عنوان هدف داشته وVertex را حركت دهید وبه هدف نزدیك كرده وبه آن نقطه جوش دهید. فیلد عددی كنار گزینهTarget میزان نیرویی می باشد كه نقاط را به یكدیگر نزدیك و می كشاند.


گزینه Remove lsolated vertices :

این گزینهVertex های جدا از شی مورد نظر درصحنه را پاك می كند وازبین می برد البته به غیر از نقاط انتخابی .

گزینه View ailgh

این گزینهVertexهای انتخابی را به نمای جاری ردیف و همتراز می كند.

گزینه Graid ailgh

این گزینهVertex های انتخابی را به مشبك های (Graid) صفحه هم ردیف و هم تراز می كند.

Make planar

به كمك این گزینهVertexهای انتخاب شده را براساس جهت نرمال سطح ها هم ردیف وهم سطح می سازد.

گزینه Collapse

به كمك این گزینه تمام نقاط وانتخاب شده متلاشی می شوند وازبین رفته وبه یك نقطه واحد مركزی تبدیل می شوند.

مهدی بندری

تلفن : 81200000
پست الکترونیک : public@tebyan.com
آدرس : بلوارکشاورز ، خیابان نادری ، نبش حجت دوست ، پلاک 12

ارتباط با ما

روابط عمومی

درباره ما

نقشه سایت

تعدادبازدیدکنندگان
افراد آنلاین