تبیان، دستیار زندگی
امروزه به موادی مواد آلی می‌گویند كه از دو عنصر كربن وهیدروژن تشكیل شده باشد. ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آن ها به این دلیل است ....
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مواد آلی

مواد آلی

امروزه به موادی مواد آلی می‌گویند كه از دو عنصر كربن و هیدروژن تشكیل شده باشد. ساختار بسیاری از مواد آلی از چهار وجهی مشتق می‌شود. فراوانی آن ها به این دلیل است كه در مواد آلی ساده، بیش ترین ظرفیت كربن و هم چون بیش تر عناصر دیگری (به استثنای هیدروژن) كه معمولاً به كربن پیوند می‌شوند، چهار است.

هیدروكربن های ساده تركیباتی هستند كه فقط از H , C درست شده‌اند و به همین دلیل، هیدروكربن شده‌اند. آن ها با فرمول كلی CxHy نمایش می‌دهند. بسته به این كه y , x چه اعدادی باشند، هیدروكربن های گوناگون یافت می‌شود.

در این آموزش تعاملی، دانش آموزان با این مواد آلی آشنا شده و با برخی از خواص آن ها و تغییر خواص آن ها با افزایش و یا کاهش خواص مواد آلی متفاوت آشنا می شوند.


مرکز یادگیری سایت تبیان