زنى بدون اجازه شوهرش نذر نموده، و قبل از رسیدن به میقات با نذر محرم مى شود. آیا احرام وى و اعمال پس از آن صحیح است؟
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

پرداخت کفاره ماه رمضان یا بجا آوردن حج، کدام اولی است؟

حج


حج عملى است مشقت بار. كارى است پر زحمت. عبادتى است توأم با رنج و گرفتارى. سفرى است با مخارج سنگین. طاعتى است طاقت فرسا. قدمى است همراه با فراق عزیزان، كه حضرت حق در عوض چنین سفرى شگفت انگیز، بهره هاى عجیبى برای بندگانش قرار داده است.


آثار حج

خداوند مهربان كه رحمت و لطفش تمام موجودات هستى را در آغوش گرفته، نتایج و آثارى بر زحمات مثبت مردم كه به دستور حضرتش و دستور پیامبر و امامان انجام گرفته مترتب نموده است.

حضرت حق، زحمت كوشندگان در راهش را و سعى مجاهدان در طریقش را و رنج تحمل كنندگان عبادات را هرگز ضایع نكند و ضایع نگذارد، كه ضایع گذاشتن زحمات سالكان مسلك عشق، از عدل و حكمت و لطف و رحمت دور است.

حج عملى است مشقت بار. كارى است پر زحمت. عبادتى است توأم با رنج و گرفتارى. سفرى است با مخارج سنگین. طاعتى است طاقت فرسا. قدمى است همراه با فراق عزیزان، كه حضرت حق در عوض چنین سفرى شگفت انگیز، بهره هاى عجیبى قرار داده كه به گوشه اى از موج این دریاى بى ساحل، حضرت سجاد ـ علیه السلام ـ اشاره مى فرماید: «حج بجاى آورید و اقدام به عمره نمایید، كه براى این دو فریضه الهى آثار و منافعى است: بدنهایتان به عرصه گاه صحّت و سلامت درآید، میدان روزى شما وسیع شود، هزینه و خرج اهل و عیالتان مكفى گردد و همچنین فرمودند: زائر بیت الله، مورد آمرزش و مغفرت حق است، بهشت عنبر سرشت بر او واجب است، عمل را از سر گیرد كه او را وضعى غیر از وضع تمام گذشته اوست، خانواده و سرمایه مالى اش در حفظ خداوند رحیم است.» (وسائل الشیعه، ج8، ص5)

و این نوشتار را با چند مسئله و استفتاء در مورد حج پی می گیریم:

 

یک مسئله از آیة الله گرامی(دام ظله):

مسئله 2140 - اگر در سال اولی كه مستطیع شده با وجود توانائی حج نكند و بعد به واسطه پیری یا مرض و ناتوانی نتواند حج نماید و نا امید باشد از اینكه بعدا خودش حج كند، باید دیگری را از طرف خود بفرستد. بلكه اگر در همان سال اولی كه به قدر رفتن حج مال پیدا كرده، ناتوان بوده به واسطه پیری یا مرض یا ناتوانی یا عذر دیگر نتواند حج كند و مأیوس است كه بعدا خودش بتواند به حج برود، احتیاط واجب آن است كسی را از طرف خود بفرستد كه حج نماید و در نیابت جائز است زن و مرد از یك دیگر نیابت كنند و همچنین جایز است صروره یعنی كسی را كه تا حال حج بجا نیاورده نائب بگیرند .

سۆال: شخصى كفاره افطار عمدى روزه ماه رمضان براى روزهاى بسیارى بر ذمه اش است و نمى تواند براى هر روز دو ماه پیوسته روزه بگیرد و اینك مبلغى نزدش فراهم شده است كه نمى تواند هم شصت مسكین را به ازاى هر روز، اطعام كند و هم حج بگزارد، حال آیا مستطیع به شمار مى رود و حج بر او واجب است، یا آن كه مبالغ موجود را براى اداى كفاره اى كه بر گردن دارد خرج كند؟

جواب: شرعاً مستطیع به شمار مى رود، پس اداى حج بر او واجب است.

آیة الله سیستانی(دام ظله)

 

سوال: زنى بدون اجازه شوهرش نذر نموده، و قبل از رسیدن به میقات با نذر محرم مى شود. آیا احرام وى و اعمال پس از آن صحیح است؟

جواب: اگر نذر او منافاتى با حقّ شوهرش ندارد، احرامش صحیح است.

آیة الله مکارم شیرازی(دام ظله)

فرآوری: آمنه اسفندیاری  

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع:

پایگاه اطلاع رسانی مراجع عظام، گرامی، مکارم شیرازی، سیستانی(دام ظلهم)

چهل حدیث حج ـ حسین انصاریان

کتابخانه الکترونیکی حج

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .