فعالیت هایی چون شکستن امنیت، ورود غیر مسلمان، شکار و کندن درخت، ذبح شکار و تملک پیدا شده از جمله مواردی است که انجام آنها در مکه حرام است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

انجام چه کارهایی در مکه حرام است؟


فعالیت هایی چون شکستن امنیت، ورود غیر مسلمان، شکار و کندن درخت، ذبح شکار و تملک پیدا شده از جمله مواردی است که انجام آنها در مکه حرام است.


ویژه نامه حج

شکستن امنیّت

«و آنان (مشرکان) را هر جا یافتید، بکشید و از همان جا که بیرونتان کردند، بیرونشان کنید. و فتنه، شدیدتر از کشتن است و با آنان کنار مسجدالحرام نجنگید تا آن که آنان با شما در آن جا بجنگند. پس اگر آنان با شما جنگیدند، آنان را بکشید. کیفر کافران اینگونه است».

* پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله ـ در روز فتح مکّه ـ : خداوند روزی که آسمانها و زمین را آفرید، مکّه را حرام ساخت و تا برپایی قیامت نیز حرام است و برای هیچ کس پیش از من حلال نشده و برای احدی پس از من نیز حلال نخواهد شد و برای من جز ساعتی از یک روز، حلال نشده است.

* عمرو بن سعید، گروههایی را به مکّه اعزام می کرد. ابو شریح به او گفت: ای امیر! اجازه بده سخنی را از قول پیامبر صلّی الله علیه و آله در فردای روز فتح مکّه برایت بازگویم. دو گوشم شنید و با قلبم دریافتم و دو چشمم دید هنگامی که پیامبر آن سخن را گفت. پس از حمد و ثنای خدا فرمود: مکه را خداوند حرام کرده، ولی مردم حرامش ندانستند! برای هیچ کس که به خدا وقیامت ایمان دارد حلال نیست که در آن، خونی بریزد و درختی را قطع کند. پس اگر کسی در پی رخصت بود و به جنگ پیامبر صلّی الله علیه و آله در مکه استنادکرد،بگویید: خداوند به پیامبرش اجازه داد و به شما اجازه نداده است. همانا خداوند تنها یک ساعت از یک روز را در آن به من اجازه داد. سپس احترام امروزش مثل احترام دیروز بازگشت. (این سخن را) حاضر به غایب برساند!

* امام علی علیه السّلام: با شمشیرها به سوی حرم بیرون نروید و هیچ یک از شما در حالی که در برابرش شمشیر است نماز نخواند، چرا که قبله، ایمن است. 

 

ورود غیر مسلمان

«و ما خانه (خدا) را برای مردم جایگاه تجمّع و ایمن قرار دادیم و از «مقام ابراهیم»، جایگاه نماز برگزینید. و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان (برای عبادت) و راکعان و ساجدان پاک سازید».

امام صادق علیه السّلام : از درخت مکّه جز درخت خرما و درخت میوه، کنده نمی شود

«ای آنان که ایمان آورده اید! یقیناً مشرکان نجس اند. پس از این سال، به مسجد الحرام نزدیک نشوند و اگر از تهیدستی بیم داشتید، خداوند اگر بخواهد، از فضل خویش بی نیازتان خواهد کرد. همانا خداوند، دانای حکیم است».

* حنان: به امام صادق علیه السّلام گفتم: «چرا به خانه خدا «بیت الله الحرام» گویند؟» فرمود: چون که بر مشرکین حرام است، وارد آن شوند.

* امام صادق علیه السّلام : ذمّیان (اهل کتاب در پناه حکومت اسلام) وارد حرم و سرزمین هجرت نشوند و از این دو جا بیرون می شوند.

* امام صادق علیه السّلام : درباره این آیه که «خانه ام را برای طواف کنندگان ومعتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاک سازید» فرمود: یعنی خانه خدا را از مشرکان دور نگهداریم.

شکار

شکار و کندن درخت

بر اساس آیات حج

*پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله ـ روز فتح مکّه ـ : این شهری است که خداوند روزی که آسمانها و زمین را آفرید، حرمتش بخشید و این شهر، با حرمت خدا تا روز قیامت حرام است، نه خارَش چیده می شود، نه شکارش رمانده می شود، نه یافته شده اش برداشته می شود، مگر کسی بخواهد اعلام کند، (تا صاحبش پیدا شود) و گیاهان تازه روییده اش چیده نمی شود. عبّاس گفت: یا رسول الله، جز گیاهِ «اِذْخِر»، که برای تزیین و برای خانه هایشان است. پیامبر فرمود: جز اِذخر.

* پیامبر خدا صلّی الله علیه و آله : گیاه حرم چیده نمی شود، درخت آن و خار آن قطع نمی شود و شکارش رمانده نمی شود...، پس هر که را دیدید که گیاه حرام را چیده یا درختش را قطع کرده یا شکارش را رمانده است، برای شما رواست که ناسزایش بگویید یا پشت او را ـ در حدّی که در حرم حلال است ـ به درد آورید.

* امام باقر علیه السّلام : خداوند حرام ساخته که گیاه حرمش چیده یا درخت آن قطع شود ـ مگر گیاه اِذخرـ یا پرنده آن صید گردد.

* امام صادق علیه السّلام : از درخت مکّه جز درخت خرما و درخت میوه، کنده نمی شود.

* امام صادق علیه السّلام : هرچه که در حرم می روید، بر همه مردم حرام است (چیدنش) مگر آن چه را خودت رویانده و کاشته‌ای.

امام علی علیه السّلام: با شمشیرها به سوی حرم بیرون نروید و هیچ یک از شما در حالی که در برابرش شمشیر است نماز نخواند، چرا که قبله، ایمن است

ذبح شکار

بر اساس آیات حج

* امام صادق علیه السّلام : شکار را در حرم نباید ذبح کرد، هر چند در بیرون حرم صید شده باشد.

* شهاب بن عبد ربّه: به امام صادق علیه السّلام گفتم: با جوجه هایی که از غیر مکّه می آورند سَحری می خورم. آن ها را در حرم ذبح می کنند و با آن سَحری می خورم. حضرت فرمود: سحریِ تو سحری بدی است. آیا نمی دانی آن چه را زنده وارد حرم کنند، ذبح و نگهداشتن آن بر تو حرام است؟

* امام صادق علیه السّلام : در مکّه، جز شتر، گاو، گوسفند و مرغ، نباید ذبح شود.

 

تملّک پیدا شده

بر اساس آیات حج

* امام صادق علیه السّلام : لُقَطه (چیز پیدا شده) دو گونه است: یکی آن چه که در حرم پیدا شده است که باید تا یک سال اعلام کنی، اگر صاحبش را یافتی که هیچ، وگرنه آن را صدقه می دهی. یکی هم لُقطه غیر حرم که تا یک سال اعلام می کنی، اگر صاحبش آمد به او می دهی، وگرنه می توانی برای خودت برداری.

* محمّد بن رجاء ارجانی: به امام هادی علیه السّلام نوشتم: در مسجد الحرام بودم، دیناری دیدم. خم شدم که بردارم، دینار دیگری دیدم. سنگریزه ها را گشتم، دینار سوّمی یافتم، آن ها را برداشتم و اعلام هم کردم، صاحب آن ها یافت نشد. نظرتان در این باره چیست؟ حضرت نوشت: آن چه را از قضیّه دینارها نوشتی، فهمیدم. اگر نیازمندی، یک سوّم را صدقه بده و اگر توانگری، همه را صدقه بده.

بخش احکام اسلامی تبیان


منبع :

 پایگاه اطلاع رسانی حج

مشاوره
مشاوره
اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .