تبیان، دستیار زندگی
کتاب «گفت‌های بی گفتمان» گزیده گفته‌های سالکان و عارفان ایرانی از سوی نشر صابرین منتشر شده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گفت‌های بی گفتمان


کتاب «گفت‌های بی گفتمان» گزیده گفته‌های سالکان و عارفان ایرانی از سوی نشر صابرین منتشر شده است.

گفت‌های بی گفتمان

پرستش و سخن گفتن از خدا همواره نیاز انسان بوده است. این نیاز به روشنی در آثار ادبی و هنری جوامع مختلف دیده می‌شود و بر تاریخ ادبیات سرزمین ما نیز سایه گسترده است. مجموعه «ادبیات عرفانی» انتشارات صابرین به منظور پاسخ‌گویی به نیاز علاقه‌مندان، گزیده‌هایی از منابع ناب و اصیل کتاب عرفان ایرانی را برای نوجوانان منتشر کرده است.

مجموعه حاضر گزین‌گویه‌های گزنده، اما سازنده، از گفته‌هایی پراکنده، اما توفنده عارفان و سالکان شوریده حالی است که با مکاشفات «شهودی» و مشاهدات «وجودی» خود، ژرف‌ترین لایه‌های «حقیقت» و غنی‌ترین «حکمت» را در «قواره عبارت» برای «اهل اشارت» به «عمارت» آورده‌اند.

"گفت های بی گفتمان" کتابی است به تالیف دکتر "عبدالعظیم کریمی" شامل گزین گفت های عُرفا و سالکانی چون شیخ حسن خرقانی، خواجه عبدالله انصاری، شیخ ابورجاء و ... و نیز بخشی از متون ادبیات فارسی که به شرح حال ایشان پرداخته است. صرف نظر از مباحث ادبی، آنچه جای تعمق دارد سخنان این افراد در باب معرفت، تفاسیر عرفانی و القای جنبه ایی دیگر از تظاهرات دینی است. این "دعوت" قصد تصدیق این سخنان و آراء را ندارد لیکن با توجه به شرایط موجود، تفکر و تحقیق در خصوص این گفته ها می تواند راهگشا باشد.

«گفت‌های بی گفتمان» از 5 فصل تشکیل شده و در هر فصل به سخنان یکی از عرفای ایرانی پرداخته شده است. فصل اول: گزین‌گویه‌های ناگفتنی از «شیخ حسن خرقانی»، فصل دوم: گزین‌گفت‌های نایافتنی از «خواجه عبدالله انصاری»، فصل سوم: گزین‌گفت‌های بی گفتمان از «عارفان و سالکان»، فصل چهارم گزین‌گفت‌های پایانی از «شیخ ابورجاء خمرکی» و فصل پنجم گزین‌ گفت‌های نیایشی. در انتهای کتاب نیز منابع و ماخذ این کتاب آورده شده‌اند.

بخشی از متن کتاب (به قلم مولف):" خدا نه این است که ما می پرستیم، این خدایی است که ما آن را خلق کرده ایم؛ نه خدایی که ما را خلق کرده است! پس، راه نه این است که ما می رویم. راه، راهی دیگر است و رهرو، رهروی دیگر."

در یکی از گزین‌‌گفته‌های «شیخ ابورجاء خمرکی» آمده است:

این خلق مامورند که آن گویند که کنند، یا آن باشند که نمایند. زبان را با دل آشنا کنند تا زبان آن املا کند که در دل بود، و دل جز راست نگوید. این خلق مامورند به گذاشتن آنچه ایشان را از حق بازدارد، و برداشتن آنچه ایشان را به حق رساند. تا آنچه انداختی است نیندازی، آن چه برداشتنی است نتوانی.

کتاب «گفت‌های بی‌گفتمان» گزینش و جمع‌آوری عبدالعظیم کریمی در شمارگان 2000 هزار نسخه و به قیمت 3700 تومان از سوی انتشارات صابرین منتشر شده است.

فرآوری: رویا فهیم

بخش کتاب و کتابخوانی تبیان


منابع: فارس، دعوت(شماره5)