تبیان، دستیار زندگی
پر اهمیت ترین بنای مذهبی ساسانیان است و جایگاه یکی از سه آتش مقدس زرتشتیان است. آتش آذر گشنسب یا اسب نر، که متعلق به طبقه شاهان بوده است.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تخت سلیمان به روایت تصویر

پر اهمیت ترین بنای مذهبی ساسانیان است و جایگاه یکی از سه آتش مقدس زرتشتیان است. آتش آذر گشنسب یا اسب نر، که متعلق به طبقه شاهان بوده است. این مجموعه، در نقطه ای منحصر به فرد از نظر جغرافیایی قرار دارد. در نزدیکی تکاب، کوه مقدسی است که آبی از دل آن می جوشد و دریاچه شگفت انگیزی را با عمق 110 متر می سازد. این آتشکده چنان برای شاهان ساسانی پر اهمیت بوده است که پس از تاجگذاری، از تیسفون، پیاده به آن جا می رفته اند و عده ای آنرا زادگاه زرتشت می دانند.

 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
 • تخت سلیمان به روایت تصویر
  تخت سلیمان به روایت تصویر
بخش گردشگری تبیان