تبیان، دستیار زندگی
در این طرح دانش آموزان با شیوه ی نگارش مقاله و ویژگی های مقاله آشنا می شوند...
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

مقاله نویسی

مقاله نویسی

اهداف یادگیری:

مقاله نویسیآشنایی با مقاله و ویژگی های آن

مقاله نویسیآشنایی با شیوه ی نگارش مقاله

مقاله چیست؟ یکی از قالب های نگارشی است که دارای ویژگی های خاصی است از جمله آنکه:

1- برای هدف و مقصودی خاص نوشته می شوند.
2- حجم و اندازه ی آن ها بین 500 تا 5000کلمه است.
3- از نظمی خاص و طرحی مشخص و سیری منطقی پیروی می کنند.
4- میان بخش های متفاوت آن ها هماهنگی و ارتباط وجود دارد.
5- در آن ها از منابع و مآخذ معتبر استفاده می شود.

اکنون می خواهیم بدانیم روش تهیه ی مقاله چگونه است؟

ابتدا درباره ی ابعاد گوناگون موضوع فکر می کنیم؛ ممکن است سوالاتی به ذهن ما برسد که آن ها را یادداشت می کنیم . سپس به سراغ منابع و مآخذ موجود در این زمینه می رویم.

چون ممکن است موضوع دارای چندین بعد باشد ما تنها یک یا دو بعد آن را موضوع تحقیق خود قرار می دهیم و سپس چارچوب اصلی مقاله ( طرح نوشته ) یعنی سرفصل ها و عناوین اصلی و فرعی موضوع را تعیین می کنیم.

پس از مشخص شدن عنوان های اصلی مقاله یادداشت برداری را آغاز می کنیم، با مراجعه به مآخذ و مطالعه ی آن ها برای هریک از عناوین اصلی و فرعی یادداشت هایی تهیه می کنیم.

پس از تنظیم یادداشت ها بر اساس عنوان های اصلی و فرعی، حاصل و چکیده ی مطالب را می نویسیم.

هرگاه میان دو یا چند یادداشت اختلاف وجود داشت نظرات مختلف را هم ذکر می کنیم و در طول یادداشت برداری و نگارش مقاله دریافت های شخصی خودمان را نیز انعکاس می دهیم.

پس از نگارش مقاله با دقت مقاله را خوانده و پس از پاک نویس و بازبینی نهایی، ارجاعات و فهرست ها را ضمیمه می کنیم. اگر عکس های مناسبی هم وجود داشت در جای مناسب از آن ها استفاده می کنیم. در پایان عنوان مناسبی برای مقاله انتخاب می کنیم.

اکنون می خواهیم بدانیم یک مقاله ی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

مقاله نویسیجامع و خالی از تکرار است و نکات تازه ای را به ما منتقل می کند.

مقاله نویسیدر آن از منابع معتبر استفاده شده و در نقل قول ها نیز امانت کاملا رعایت شده است. ارجاعات دقیق و مطابق آخرین چاپ هر کتاب است.

مقاله نویسیبین بخش های گوناگون مقاله پیوستگی دیده می شود.

مقاله نویسیآغاز و پایان مناسبی دارد.

مقاله نویسیحجم مقاله با توجه به کشش، اهمیت و تازگی مطلب متناسب است.

مقاله نویسیزبان آن گویا، ساده و شفاف است.

مقاله نویسینکات فنی و شیوه ی املا در آن کاملا رعایت شده است.

مقاله نویسینویسنده از تصاویر مناسب برای معرفی موضوع مورد نظر خود استفاده کرده است.

مقاله نویسیمعمولا از واقعیت های اجتماعی، علمی، سیاسی و آموزشی و... الهام می گیرد.

مقاله نویسینویسنده آن را متناسب با درک و نیاز خوانندگانش نوشته است.

حجم مقاله به موضوع و سطح مخاطبان آن بستگی دارد. نویسنده باید با ارائه ی دلایل کافی و مثال ها و آمارو ارقام یا هر چیز دیگر موضوع مورد نظر خود را به طور عینی، ملموس، علمی و مستدل مطرح کند.

شرط اساسی نگارش مقاله احاطه ی کامل به موضوع مقاله است به خصوص در مقاله های فنی و تخصصی.

مقالات از نظر هدف و محتوا و نیز شیوه ی نگارش به چند دسته تقسیم می شوند:

الف) مقالات پژوهشی، استدلالی و علمی که بر اساس برهان، منطق، تفکر و پژوهش تهیه می شوند.
ب) مقالات تحلیلی که در آن نویسنده به تحلیل یا تفسیر یک موضوع می پردازد. در این مقالات نویسنده از برهان های عقلی و نقلی برای اثبات مدعای خود کمک می گیرد.


مرکز یادگیری سایت تبیان

تهیه: شیرزاده- تنظیم: داودی