• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/03/25
  • تاريخ :

جدول گروهD


امتیاز

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

9

4

7

-

-

3

3

1. چک

5

4

5

1

2

1

3

2. هلند

2

3

2

1

2

-

3

3. آلمان

1

5

1

2

1

-

3

4. لتونی

UserName