تبیان، دستیار زندگی
دیدگان باور ندارند این همه لطف و صفا عـشـق بـازی با خدای عاشـق مهر و وفا خـانه کـعـبه کجا و مـن کجا آنجا کجا به به از الطاف یزدان در حق صاحب جفا
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

سفر عشق

حج

دیدگان باور ندارند این همه لطف و صفا

عـشـق بـازی با خدای عاشـق مهر و وفا

خـانه کـعـبه کجا  و مـن کجا  آنجا کجا

به به از الطاف یزدان در حق صاحب جفا

                     ***

کی کنم بـاور خدایا ایـن همه لطـف و صفا

من که در حقت بسی کردم فقط جور و جفا

من که در بد عهدی ام شـرمنده  از درگاه تو

ای خدا زیبنده باشد مر تو را صـدق و صفا

                    ***

از ازل خـواندی هـزاران بـار ما را با وفا

در جوابـت نه  بـیاوردیم از روی جـفـا

ما فـقـط یکبار گفتیم ای خدا  و ای الـه

با هزاران شـوق فرمودی اجـابت با وفا!

                    ***

گفـتم آنَک با خـودم تا کی کنم جور وجفا

لحظه ای بر خود بیا و محو شو از این صفا

لـحـظه ای دردل بـگـفـتم ذکر لبـیک الـه

تا به خویشم آمدم خود را بدیدم در صفا

                   ***

کار ما نـبود خـدایا صـحبت از صـدق و صفا

بس که در حقت بسی من کرده ام جور و جفا

از ازل فـرمـوده  بـودی تو ألـَـسـتَ رَبـّکُـم؟

گـفته ام قالـو بـلـی لکـن  نـکـردم من وفـا

                    ***

تـا  کـه  پـوشـیدم  لـباس و کسوت اهـل وفـا

ناگـهان  گشتـم خجل چون کرده بودم بس جفا

غـبطه  خـوردم مـن به حال آن لباس ساده چون

بس که با خود داشت رنگ سادگی صدق و صفا

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منبع : پایگاه اطلاع رسانی لبیک

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.