تبیان، دستیار زندگی
ای به مکه رفته و برگشته باز تو شدی محمود و ما ماندیم ایاز ای که راجی رفته و حاجی آمدی گو که ناجی هم شدی از کبر و ناز
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

حاجی ناجی

دانشنامه حج ،  پایگاه اینترنتی، حوزه

ای به مکه رفته و برگشته باز                       تو شدی محمود و ما ماندیم ایاز

ای که راجی رفته و حاجی آمدی             گو که ناجی هم شدی از کبر و ناز

کعبه دلها به دست آورده ای                             پس شدت بر کعبه گل پا فراز

از فروع دین ترا فرضی نبود                               جز ادای دین حج ای بی نیاز

صرف کردی مال از راه حلال                      یا ز سود و سفته بودت برگ و ساز

داده ای خمس و زکات خود تمام                     کرده ای از ایتام و ارحامت نیاز

راستی با شور عشاق آمدی                           کز عراق و ترک رفتی در حجاز

چون شدی محرم سوی حل و حرم                       بود از حل و حرامت احتراز

خانه دیدی یا که صاحبخانه را                       کشف شد بر تو حقیقت زین مجاز

هفت شوط تو طواف کعبه بود                               یا مطافت بود اسم و امتیاز

سعی تو بین صفا و مروه بود                            بهر حق جوئی و با صرف جواز

عارفانه جانب مشعر شدی                                 وز منا گشتی به منا سرفراز

پاسخ لبیک تو لبیک بود                                             یا که لا لبیک آمد بر تو باز

شور محشر دیدی و رمی جمار                  زین صور راهت به معنی گشت باز

نغمه ای آمد به گوش جان تو                                     در جوار کعبه جز بانگ نماز

با اصالت یا نیابت شد تمام                                    این مناسک از تو با عرض نیاز

مال و عمرت گر کم و کوتاه شد                                گو چه آوردی از این راه دراز

اندرین سودا تو در سوده و زیان                        حاجی و ناجی شدی یا حیله باز

باز هم این راه حق پیمودنی است                     تا توانی توسن همت بتاز

زانکه قانع را از این حرمان بود                          روز و شب در دل بسی سوز و گداز

بخش اخلاق و عرفان اسلامی تبیان


منبع : کتاب گنجینه اشعار حج

شاعر امید مجد

کتابخانه تخصصی حج و زیارت

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.