تبیان، دستیار زندگی
جدول گروهC امتیاز گل خورده گل زده باخت مساوی برد بازی نام تیم 5 5 5 - 3 2 2 9 8 4 3 1 - - - 3 2 2 2 - 1 1 1 - 3 3 3 3 1- سوئد 2- دانمارک 3- ایتالیا 4- بلغار...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

جدول گروهC


امتیاز

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

5

5

5

-

3

2

2

9

8

4

3

1

-

-

-

3

2

2

2

-

1

1

1

-

3

3

3

3

1- سوئد

2- دانمارک

3- ایتالیا

4- بلغارستان