• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/03/25
  • تاريخ :

جدول گروهC


امتیاز

گل خورده

گل زده

باخت

مساوی

برد

بازی

نام تیم

5

5

5

-

3

2

2

9

8

4

3

1

-

-

-

3

2

2

2

-

1

1

1

-

3

3

3

3

1- سوئد

2- دانمارک

3- ایتالیا

4- بلغارستان

وبگردی

UserName